Hjemme hos deg

Avfallshåndtering og kildesortering

Vet du definisjonen på kildesortering?:

 

kildesortering; enhver form for utsortering av avfall der det oppstår,

(Avfallsforskriften)

Plassering av avfallsbeholdere

Avfallsbeholdere

 

Krav til tilkomstvei og snumuligheter

Om du har behov for mindre eller større beholdere, ønsker å dele beholder med naboen eller trenger bleiebeholder. Det finnes løsninger for de fleste behov