Hjemme hos deg

Avfallshåndtering og kildesortering hjemme

Plassering av avfallsbeholdere

Avfallsbeholdere

 

Krav til tilkomstvei og snumuligheter

Om du har behov for mindre beholdere, ønsker å dele beholder med naboen eller trenger bleiebeholder. Det finnes løsninger for de fleste behov