Brannsikkerhet

Oppsamlingsenhetene ansees som brannobjekt, og bør ikke plasseres inntil husvegg eller garasje- vegg, med mindre disse er utformet som brannsikre vegger.

Som brannsikre vegger regnes vegg utført i ikke-brennbart materiale uten takutstikk, overbygning, vinduer, lufteventiler eller liknende.

Hvis det, i områder med fare for brannsmitte, er vanskelig å finne en brannsikker plassering av oppsamlingsenhetene skal brannsikre oppsamlingsenheter benyttes.

Visste du at:

Det er DITT forsikringsselskap som utarbeider krav til hvordan DU skal plassere avfallsbeholdere inntil bebyggelse.

DITT forsikringsselskap har utarbeidet egen sikkerhetsforskrift som DU må forholde deg til. Ta kontakt med DITT forsikringsselskap for å få tilgang til sikkerhetsforskriften.

Relevante lenker til generell informasjon om brannsikkerhet og avfallsbeholdere