Hvorfor koster renovasjon?

Enten du sorterer for miljøet, egen lommebok, eller for samfunnet ! Alle vinner uansett hvilken årsak du har.

Renovasjonsgebyret = kostnad for hele renovasjonstjenesten

«Renovasjonsgebyret gjenspeiler kostnaden av hele renovasjonstjenesten og varierer fra kommune til kommune som følge av blant annet geografi, befolkningstetthet og omfang av renovasjonstjenesten.

Størrelsen på renovasjonsgebyret beregnes etter selvkostprinsippet. Det innebærer at renovasjonsgebyret skal gjenspeile den fullstendige kostnaden av å levere renovasjonstjenesten til innbyggerne.

Kommunen eller renovasjonsselskapet har ansvar for å kreve inn gebyrene, og kan verken ta for mye eller lite betalt.» (Avfall Norge)

«IØR gjør endringer for å tjene penger»

Faktisk helt feil! IØR skal ikke tjene penger i form av profitt, men vi skal drive så kostnadseffektivt som mulig. Alle innsparinger, salg av avfallsressurser og inntekter fra feks gjenvinningsstasjonene påvirker utelukkende renovasjonsgebyret.

Om du sorterer riktig hjemme øker inntekten til IØR

Ja! Absolutt. Jo bedre du sorterer hjemme på kjøkkenet, jo større er sjansen for at IØR får mer betalt for avfallet og mindre utgifter til behandling av restavfall. Og som nevnt over… IØR skal ikke profittere. Ergo, DIN innsats hjemme øker sjansen for et stabilt renovasjonsgebyr.

…og ikke nok med det!

Jo mindre restavfall du kaster i beholderen jo mindre kostnader får IØR til behandling, transport og CO2 avgift. Dette innebærer, som nevnt over, at IØR ikke putter  innsparingene i egen lomme (for det har vi ikke lov til) men kan redusere utgiftene og som igjen kan påvirke renovasjonsgebyret.

Økonomiske samfunnsgevinster

Visste du at avfallshåndtering er en blomstrende bransje i en rivende utvikling? Det er allerede skapt en mengde direkte og indirekte arbeidsplasser som igjen skaper skatteinntekter og andre samfunnsmessige fordeler.

Veldig forenklet kan man faktisk si at jo mer du sorterer jo mer bidrar du til samfunnsøkonomien! Din innsats kan altså både påvirke renovasjonsgebyret og samfunnet!

Det store BONUSET

Lavere, stabilt eller høyere renovasjonsgebyr. Uansett, så lenge du sorterer så vinner vi alle. Tenk deg det enorme bonusen vi alle får ved å bruke noen minutter ekstra i uken på å legge riktig avfall i riktig beholder eller pose; Miljøgevinstene!

Gjenvinning, redusert CO2 utslipp, redusert sjanse for miljøforurensning med mer…

Ikke bidra til at «alt blir brent uansett», sorter!