Sekk til restavfall på gjenvinningsstasjonen

Tips!

Sorterer du avfallet ditt hjemme og reduserer restavfallsmengden vil du kunne betale mindre på gjenvinningsstasjonene.

Bra for miljøet, og bra for lommeboka!

Etter at du har sortert avfallet ditt og før du skal på gjenvinningsstasjonen skal du samle restavfallet ditt i en gjennomsiktig sekk.

  • Nasjonale mål til utsortering av avfall fordrer at det du mener er restavfall MÅ være synlig når det leveres på gjenvinningsstasjonen.
  • Feilsortering kan være meget brannfarlig, og påvirker sorteringsgraden.
  • Skal du levere restavfall på gjenvinningsstasjonen SKAL sekken være gjennomsiktig slik at avfallet er synlig for de ansatte.
  • Bruk av svarte-, eller ikke gjennomsiktige sekker resulterer i at du må reise hjem å pakke om avfallet.
  • Det skal heller ikke benyttes sekker som er beregnet til annet avfall, feks lilla sekker til plastemballasje.

Du kan kjøpe egnede sekker til restavfall til kostpris på Stegen Avfallsanlegg.