Sekk til restavfall på gjenvinningsstasjonen

Etter at du har sortert avfallet ditt og før du skal på gjenvinningsstasjonen skal du samle restavfallet ditt i en gjennomsiktig sekk.

  • Nasjonale mål til utsortering av avfall fordrer at det du mener er restavfall MÅ være synlig når det leveres på gjenvinningsstasjonen.
  • Feilsortering kan være meget brannfarlig, og påvirker sorteringsgraden.
  • Skal du levere restavfall på gjenvinningsstasjonen SKAL sekken være gjennomsiktig slik at avfallet er synlig for de ansatte.
  • Bruk av svarte-, eller ikke gjennomsiktige sekker resulterer i at du må reise hjem å pakke om avfallet.
  • Det skal heller ikke benyttes sekker som er beregnet til annet avfall, feks lilla sekker til plastemballasje.

Du kan kjøpe egnede sekker til restavfall til kostpris på Stegen Avfallsanlegg.