Priser

Husholdningsavfall levert på Stegen gjenvinningsstasjon 

Prisliste pr. 01.01.2024


Stegen gjenvinningsstasjon, Vammaveien 207, 1815 Askim
Ta gjerne kontakt med oss her eller e-post: ior@iorenovasjon.no

På gjenvinningsstasjonen kan du betale kontant, med bankkort, kredittkort (Visa og Mastercard) eller Vipps.

Husk at avfall levert i svarte eller ikke gjennomsiktige sekker vil bli avvist!

Dette må du betale for

(Alle priser er inkl. mva. hvis ikke annet er spesifisert)

Samtlige priser er basert på sortert, ren vare levert på anvist plass.

AvfallstypePris
RestavfallPris pr. kg kr 1,50,- Minstepris kr 50,-
Tekstiler, klær, sko (se info under *)Pris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Trevirke, ikke impregnertPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Gips, isolasjonPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
MøblerPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
DekkPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Plast (hagemøbler, leker, hardplast ol.)Pris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Masser til deponi (leire, jord, stein, murstein ol.)Pris pr. tonn kr 250,-
Makulering (alle hverdager)Pris pr. tonn 4825,-
Hageavfall (gjelder også nedfallsfrukt)Pris pr. tonn kr 500, Minstepris kr 25,-
Campingvogner (Retura Østfold AS)Pris pr. tonn kr 1.698,- + mva.

* Dere kan også levere tekstiler, klær og sko i containere fra Fretex og UFF som er plassert rundt
omkring i kommunene våre. Her er det gratis å levere. Det finnes også noen andre alternativer,
bl.a.: Røde Kors-butikken i Mysen, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon m.fl.

NB! Campingvogner kan leveres via Retura, forutsetning:
– Alt farlig avfall fjernes (bremsevæske, kjølevæske, gass og glykol mv).
– Det må også sjekkes at det ikke er farlig avfall i øvrige konstruksjoner.
– Dokumentasjon på dette må fremlegges ved mottak.
– Alle elektriske komponenter, samt hvite- og brunevarer demonteres og tas ut (leveres separat).
Privatpersoner bes henvende seg til offentlig godkjent mottak av campingvogner. Det er kun offentlig godkjent mottak som kan utbetale tilskuddet til vraking av kjøretøy som frem til 2018
ikke var omhandlet av det etablerte vrakpantsystemet for kjøretøy. Ta kontakt med Retura Østfold AS.


NB! Fritidsbåter:

Det er tilskuddsordning på fritidsbåter inntil 15 fot uten innenbordsmotor: Les mer om dette her

Dette er gratis

Forutsatt at avfallet er sortert og levert på anvist plass.

AvfallstypeMerknader
Metall
EE-avfall (TV, kaffetrakter, støvsuger ol.)
Kuldemøbler (kjøleskap, fryser ol.)
Farlig avfall, f.eks.asbest/eternittog impregnert trevirke
Plastemballasje
Papir, papp, kartong
Glass- og metallemballasjeMax 16 cm i diameter
Isopor (ikke fra bygg)Møbelemballasje

Farlig avfall som:

Forutsatt at avfallet er sortert og levert på anvist plass.

Maling, lakk, lim, spilloljeLysstoffrør, lyspærer
Isolerglassvinduer med PCB og klorparafinHvite- og brunevarer
BatterierLedninger
BilbatterierElektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Prisliste pr. 01.01.2024 for Grensen gjenvinningsstasjon

Grensen gjenvinningsstasjon i Marker, innkjøring fra rasteplass v/Brutjern

(Alle priser er inkl. mva. hvis ikke annet er spesifisert)

Ta gjerne kontakt med oss her eller pr e-post: ior@iorenovasjon.no

Restavfall, trevirke, gips

Samtlige priser er basert på sortert, ren vare levert på anvist plass.

På gjenvinningsstasjonen kan betale kontant, med bankkort, kredittkort (Visa og Mastercard) eller Vipps.

MengdePris
Inntil 2 sekkerKr. 75,-
Inntil 1m³Kr. 150,-
Inntil 2m³Kr. 300,-
Inntil 3m³Kr. 450,-
3 – 5 m³Kr. 600,-
Over 5m³ må leveres på Stegen AvfallsanleggSe priser for leveranse på Stegen

Dette er gratis å levere:

Forutsatt at avfallet er sortert og levert på anvist plass.

Avfallstype:Farlig avfall som:
PappMaling, lakk, lim, spillolje
Papir og drikkekartongRød boks (tømming)
Glass- og metallemballasje (maks 16 cm diameter)Isolerglassvinduer med PCB og klorparafin
PlastemballasjeBatterier
MetallBilbatterier
Jord og steinLysstoffrør, lyspærer
Hvite- og brunevarer
Ledninger
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Hageavfall (eksempelvis kvister, grener, røtter og hekk)

MengdePrisKommentarer
Mindre enn 1m³Kr. 50,-Samtlige priser er basert på sortert, ren vare levert på anvist sted.
Fra 1m³ - 3m³Kr. 100,-Samtlige priser er basert på sortert, ren vare levert på anvist sted.
Over 3m³ må leveres på Stegen AvfallsanleggSe priser for StegenDet er ikke kapasitet til å ta i mot større mengder på Grensen
MengdePris
Makulering må leveres på Stegen AvfallsanleggSe priser for StegenMå leveres på Stegen Avfallsanlegg
Tekstiler, klær og sko må leveres på Stegen Avfallsanlegg*Se priser for StegenMå leveres på Stegen Avfallssanlegg
Campingvogn må leveres på Stegen Avfallsanlegg**Se priser for StegenMå leveres på Stegen Avfallsanlegg
Fritidsbåter (over 15 fot, se info under)***Kr 1,-

* Dere kan også levere tekstiler, klær og sko i containere fra Fretex og UFF som er plassert rundtomkring i kommunene våre. Her er det gratis å levere. Det finnes også noen andre alternativer,
bl.a.: Røde Kors-butikken i Mysen, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon m.fl.

**Campingvogner kan leveres via Retura (Stegen Avfallsanlegg)
Ta kontakt med Retura Østfold AS

***Fritidsbåter

Det er tilskuddsordning på fritidsbåter innt.15 fot uten innenbords motor. Les mer

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke spres og hoper seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

Private husholdninger:

Kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis i året. Dette gjelder alt farlig avfall som maling, olje, impregnert trevirke, asbest, PCB-/klorparafinvinduer etc.

Bestemmelsene gjelder kun for husholdninger som bor i Indre Østfold kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune. Kunder bosatt i andre kommuner må henvende seg til sinkommune/avfalls-selskap for levering av farlig avfall, evt. de kan betale etter gjeldende næringssats.

Ved levering utover 1000 kg farlig avfall pr. husholdning betales det kr. 1 pr.kg inkl. mva.
For at avfallet skal defineres som mottatt av privatperson må personen selv levere avfallet.

Næringsdrivende

Næringsdrivende må deklarere og betale etter gjeldende satser. Ta kontakt med Retura.

 

Næringsavfall

Det er mulig å levere avfall fra næringsvirksomhet ved begge våre gjenvinningsstasjoner. Mottaker er da Retura Østfold AS, og vær oppmerksom på at det er egne priser for næringsavfall. Kontakt Retura Østfold AS eller på telefon 69 88 79 59.