Priser

Husholdningsavfall levert på Stegen gjenvinningsstasjon 


Stegen gjenvinningsstasjon, Vammaveien 207, 1815 Askim
Ta gjerne kontakt med oss her eller e-post: ior@iorenovasjon.no

 

Husk at avfall levert i svarte eller ikke gjennomsiktige sekker vil bli avvist!

Dette må du betale for. Alle priser (ikke campingvogner) er inkl. mva.

Samtlige priser er basert på ferdigsorterte avfallstyper

AvfallstypePris
RestavfallPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Tekstiler, klær, sko (se info under *)Pris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Trevirke, ikke impregnertPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Gips, isolasjonPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
MøblerPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
DekkPris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Plast (hagemøbler, leker, hardplast ol.)Pris pr. kg kr 1,- Minstepris kr 50,-
Masser til deponi (leire, jord, stein, murstein ol.)Pris pr. tonn kr 250,-
Makulering (alle hverdager)Pris pr. tonn 4825,-
Hageavfall (gjelder også nedfallsfrukt)Pris pr. tonn kr 500, Minstepris kr 25,-
Campingvogner (Retura Østfold AS)Pris pr. tonn kr 1.698,- + mva.

* Dere kan også levere tekstiler, klær og sko i containere fra Fretex og UFF som er plassert rundt
omkring i kommunene våre. Her er det gratis å levere. Det finnes også noen andre alternativer,
bl.a.: Røde Kors-butikken i Mysen, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon m.fl.

NB! Campingvogner kan leveres via Retura, forutsetning:
– Alt farlig avfall fjernes (bremsevæske, kjølevæske, gass og glykol mv).
– Det må også sjekkes at det ikke er farlig avfall i øvrige konstruksjoner.
– Dokumentasjon på dette må fremlegges ved mottak.
– Alle elektriske komponenter, samt hvite- og brunevarer demonteres og tas ut (leveres separat).
Privatpersoner bes henvende seg til offentlig godkjent mottak av campingvogner. Det er kun offentlig godkjent mottak som kan utbetale tilskuddet til vraking av kjøretøy som frem til 2018
ikke var omhandlet av det etablerte vrakpantsystemet for kjøretøy. Ta kontakt med Retura Østfold AS.


NB! Fritidsbåter:

Det er tilskuddsordning på fritidsbåter inntil 15 fot uten innenbordsmotor: Les mer om dette her

Dette er gratis

Samtlige priser er basert på ren, ikke blandet last.

AvfallstypeMerknader
Metall
EE-avfall (TV, kaffetrakter, støvsuger ol.)
Kuldemøbler (kjøleskap, fryser ol.)
Farlig avfall, f.eks.asbest/eternittog impregnert trevirke
Plastemballasje
Papir, papp, kartong
Glass- og metallemballasjeMax 16 cm i diameter
Isopor (ikke fra bygg)Møbelemballasje

Farlig avfall som:

Maling, lakk, lim, spilloljeLysstoffrør, lyspærer
Isolerglassvinduer med PCB og klorparafinHvite- og brunevarer
BatterierLedninger
BilbatterierElektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Prisliste pr. 1.5.2020 for Grensen gjenvinningstasjon

Har du avfall fra din husholdning som ikke blir dekket av den ukentlige renovasjon, kan du besøke våre gjenvinningsstasjoner:

Grensen gjenvinningsstasjon i Marker, innkjøring fra rasteplass v/Brutjern

 

Ta gjerne kontakt med oss her eller pr e-post: ior@iorenovasjon.no

Dette er gratis å levere:

Avfallstype:Farlig avfallsom:
PappMaling, lakk, lim, spillolje
Papir og drikkekartongRød boks (tømming)
Glass- og metallemballasje (maks 16 cm diameter)Isolerglassvinduer med PCB og klorparafin
PlastemballasjeBatterier
MetallBilbatterier
Jord og steinLysstoffrør, lyspærer
Hvite- og brunevarer
Ledninger
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Restavfall, trevirke, gips

Alle priser (ikke campingvogner) er inkl. mva.

Samtlige priser er basert på sortert, ren vare levert på anvist plass.

MengdePris
Inntil 2 sekkerKr. 50,-
Inntil 1m³Kr. 100,-
Inntil 2m³Kr. 200,-
Inntil 3m³Kr. 300,-
3 – 5 m³Kr. 400,-
Mer enn 5m³ (kun ved Stegen)Kr. 1.375 pr. tonn

Hageavfall(eksempelvis kvister, grener, røtter og hekk)

Makulering – Campingvogner – Fritidsbåter- Tekstiler, klær og sko

MengdePrisKommentarer
Mindre enn 1m³Kr. 50,-Samtlige priser er basert på sortert, ren vare levert på anvist sted.
Fra 1m³ - 3m³Kr. 100,-Samtlige priser er basert på sortert, ren vare levert på anvist sted.
Mer enn 3m³ (kun Stegen)Kr. 875 pr. tonnSamtlige priser er basert på sortert, ren vare levert på anvist sted.
MengdePris
Makulering (kun Stegen)Pr. tonnKr. 4825,-
Tekstiler, klær og sko (kun Stegen, se info under)*Pris som restavfallKr 1,-
Campingvogn (kun Stegen, se info under)**Pr. tonnKr. 1698,-
Fritidsbåter (over 15 fot, se info under)***Pris som restavfallKr 1,-

* Dere kan også levere tekstiler, klær og sko i containere fra Fretex og UFF som er plassert rundtomkring i kommunene våre. Her er det gratis å levere. Det finnes også noen andre alternativer,
bl.a.: Røde Kors-butikken i Mysen, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon m.fl.

** NB! Campingvogner kan leveres via Retura (Stegen): 
Forutsetning:
– Alt farlig avfall fjernes (bremsevæske, kjølevæske, gass og glykol mv).
– Det må også sjekkes at det ikke er farlig avfall i øvrige konstruksjoner.
– Dokumentasjon på dette må fremlegges ved mottak.
– Alle elektriske komponenter, samt hvite- og brunevarer demonteres og tas ut (leveres separat).

Privatpersoner bes henvende seg til offentlig godkjent mottak av campingvogner. Det er kun
offentlig godkjent mottak som kan utbetale tilskuddet til vraking av kjøretøy som til 2018 ikke
var omhandlet av det etablerte vrakpantsystemet for kjøretøy.
Skulle det være noen spørsmål eller uklarheter ang. dette, ta kontakt med Retura Østfold AS

***NB! Fritidsbåter: Det er tilskuddsordning på fritidsbåter innt.15 fot uten innenbords motor.Les mer

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke spres og hoper seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

 

Private husholdninger:

Kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis i året. Dette gjelder alt farlig avfall som maling, olje, impregnert trevirke, asbest, PCB-/klorparafinvinduer etc.

Bestemmelsene gjelder kun for husholdninger som bor i Indre Østfold kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune. Kunder bosatt i andre kommuner må henvende seg til sinkommune/avfalls-selskap for levering av farlig avfall, evt. de kan betale etter gjeldende næringssats.

Ved levering utover 1000 kg farlig avfall pr. husholdning betales det kr. 1 pr.kg inkl. mva.
For at avfallet skal defineres som mottatt av privatperson må personen selv levere avfallet.

 

Næringsdrivende:

Kan levere inntil 1000 kg farlig avfall pr år til gjenvinningsstasjonen. Næringsdrivende må deklarere og betale etter gjeldende satser. Ved mengder utover 1000 kg, gjøres en egen avtale med Retura.

 

Husholdningsavfall og næringsavfall

I tillegg til husholdningsavfall, er det mulig å levere avfall fra næringsvirksomhet ved begge våre gjenvinningsstasjoner. Mottaker er da Retura Østfold AS, og vær oppmerksom på at det er egne priser for næringsavfall.

Om avfallet du leverer har oppstått som følge av næringsvirksomhet (landbruk, nybygg eller renovering innen bygg- og anlegg osv.), ber vi om at betingelser knyttet til kundeforhold, pris og fakturering avtales i kundemottaket. Dette kan også avtales på forhånd ved å ringe Retura Østfold AS på telefon 69 88 79 59.

Levering og betaling
Du kan betale kontant, med bankkort, kredittkort (Visa og Mastercard) eller Vipps.

Åpningstider

Grensen gjenvinningsstasjon, Marker 14.00-19.00

Stegen gjenvinningsstasjon, Askim
Mandag og torsdag07.30 – 19.00
Tirsdag, onsdag og fredag07.30 – 16.00
Lørdagsåpent i april, mai, juni, august og september09.00 – 14.00
Miljøbil for farlig avfall
Se kampanjeperioder i kalender og nettsiden