Plassering av avfallsbeholdere

Oppstillingsplass er areal der oppsamlingsenhetene skal stå på hentedag for at renovatørene skal tømme dem.

Oppstillingsplassen skal være så stor at det er plass til alle oppsamlingsenhetene som abonnenten benytter. Abonnenten må plassere oppsamlingsenhetene på oppstillingsplassen senest kl 06.00 på tømmedag for å sikre at de blir tømt.

Visste du at:

Oppsamlingsplassen skal godkjennes av IØR og om du ønsker endring av oppstillingsplass må du informere oss slik at vi kan vurdere plassen.

Trillebane er vei eller grunn der renovatøren skal transportere oppsamlingsenheten fra oppstillingsplass til renovasjonskjøretøy.

Trillebanen skal være så kort som mulig

Visste du at:

Plassering av beholdere og utforming av trillebanen er basert på helse-, miljø og sikkerhetskrav. Renovatørene kan i gjennomsnitt tømme mellom 300-500 beholdere om dagen, da teller hver meter og høydeforskjell veldig mye.

Og ikke minst… Kort avstand til oppstillingsplass og god trillebane reduserer kostnader! Dette vil påvirke renovasjonsgebyret![/vc_message]