Møtedatoer, innkallinger, saksdokumenter og møteprotokoller for representantskapet for IØR

Representantskapsmøter

30. mai 2025

kl 1130-1330

Skiptvet herredshus

Møteprotokoller

Møteprotokoll fra:

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av to representanter fra hver kommune.

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart.