Hva skal du kildesortere hjemme hos deg selv

Matavfall

Les mer her

Hva er matavfall?

Matavfall er avfall som er organisk nedbrytbart. Dette kan være skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall og rekeskall.

Rester fra måltider, rester av mat til husdyr, mv.

Hvordan kildesortere

Matavfallet skal sorteres i egne poser merket «Matavfall» og knytes godt igjen.

Posene kaster du i avfallsbeholderen merket «Matavfall».

Avfallsbeholderen settes på hentestedet på tømmedagen.

Glass- og metallemballasje

Les mer her

Hva er glass- og metallemballasje?

En kjapp huskeregel for deg selv:

  • Er det lagd av glass eller metall?
  • Når du kjøpte det på butikken, hadde det mat eller noe annet inni seg?

Kan du svare ja på begge spørsmålene er sjansen stor at det er glass- og/eller metallemballasje.

Hvordan kildesortere

Glass- og metallemballasje skal kastes direkte i avfallsbeholderen. Ikke bruk plastposer eller annen form for innpakning.

Størrelse på objektene er maks 16 cm i diameter.

Plastemballasje

Les mer her

Hva er plastemballasje?

Plastemballasje er innpakning som har vært rundt og beskyttet matvarer og andre produkter. Produkter laget i plast skal ikke sorteres sammen med plastemballasjen. Dette kan forklares med et enkelt eksempel: Kjøper du en lekebil i plast, skal innpakningen sorteres som plastemballasje. Plastbilen skal kastes i restavfallet.

Hvordan kildesortere

Plastemballasjen skal pakkes i plastsekken merket «Plastemballasje» og plasseres ved hentestedet på tømmedagen. Sørg for at sekken ikke blåser bort, og at den er synlig for renovatøren.

Papp, papir og kartong

Les mer her

Hva er papp, papir og kartong?

Alle typer papirprodukter fra aviser og melkekartong til pizzaesker og flyttekasser:

Hvordan kildesortere

Papp, papir og kartong brettes slik at det får plass i avfallsbeholderen merket «Papp og papir».

Papp som ikke får plass i avfallsbeholderen leveres på gjenvinningsstasjonen.

Restavfall

Les mer her

Hva er restavfall?

Det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å kildesortere hjemme.

Hvordan kildesortere

Det som er for stort for restavfallsposen hjemme leverer du til din nærmeste gjenvinningsstasjon.