Hva skal du kildesortere hjemme hos deg selv


Kast mindre og sorter mer!

Hver gang du kaster en ting i søpla, kaster du noe som en gang var en naturressurs, en bit av jordkloden. Når vi kildesorterer bruker vi naturressursene smartere, men med et stadig økende forbruk og en verden som tømmes for ressurser, er ikke dette lenger nok.

Å utnytte planetens ressurser best mulig handler ikke lenger bare om kildesortering. Det handler også om å lage mindre avfall og ta gode forbruksvalg. Siden 2007 har Sortere.no gjort det enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen, ved å gi privatpersoner svar på hvordan de kan kildesortere og levere ulike typer avfall.

De siste årene har Sortere.no jobbet mer og mer med hvordan vi kan redusere forbruket av ressurser og eget avfall.

Matavfall

Hva er matavfall?

Matavfall er avfall som er organisk nedbrytbart. Dette kan være skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall og rekeskall.

Rester fra måltider, rester av mat til husdyr, mv.

Hvordan kildesortere

Matavfallet skal sorteres i egne poser merket «Matavfall» og knytes godt igjen.

Posene kaster du i avfallsbeholderen merket «Matavfall».

Avfallsbeholderen settes på hentestedet på tømmedagen.

Glass- og metallemballasje

Hva er glass- og metallemballasje?

En kjapp huskeregel for deg selv:

  • Er det lagd av glass eller metall?
  • Når du kjøpte det på butikken, hadde det mat eller noe annet inni seg?

Kan du svare ja på begge spørsmålene er sjansen stor at det er glass- og/eller metallemballasje.

Hvordan kildesortere

Glass- og metallemballasje skal kastes direkte i beholderen merket «glass- og metallemballasje». Ikke bruk plastposer eller annen form for innpakning.

Størrelse på objektene er maks 16 cm i diameter.

Plastemballasje

Hva er plastemballasje?

Plastemballasje er innpakning som har vært rundt og beskyttet matvarer og andre produkter. Produkter laget i plast skal ikke sorteres sammen med plastemballasjen. Dette kan forklares med et enkelt eksempel: Kjøper du en lekebil i plast, skal innpakningen sorteres som plastemballasje. Plastbilen skal kastes i restavfallet.

Hvordan kildesortere

Plastemballasje er klar for sortering når den er tom for rester. En tom påleggspakke for eksempel, er klar for sortering når den er tom for påleggsrester (et tynt fettlag går greit). Et rømmebeger skylles før det sorteres.

  1. Matrester som ikke kan spises, sorteres i matavfallet.
  2. Skyll emballasjen i kaldt vann og hjelp til med oppvaskbørsten hvis det er nødvendig. Flasker kan fylles med vann og ristes.
  3. Rist emballasjen drypptørr, eller la den tørke litt. Mye vann med emballasjen kan gjøre at det danner seg mugg, i tillegg til at unødvendig mye vann må transporteres.
  4. Sortér.

Den utsortere plastemballasjen kastes i lilla sekk eller beholder merket «Plastemballasje»

Papp, papir og kartong

Hva er papp, papir og kartong?

Alle typer papirprodukter fra aviser og melkekartong til pizzaesker og flyttekasser:

Hvordan kildesortere

Papp, papir og kartong brettes slik at det får plass i avfallsbeholderen merket «Papp og papir».

Papp som ikke får plass i avfallsbeholderen leveres på gjenvinningsstasjonen.

Restavfall

Hva er restavfall?

Det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å kildesortere hjemme.

Hvordan kildesortere

Restavfallet kastes i beholderen merket «Restavfall»

Det som er for stort for restavfallsposen hjemme leverer du til din nærmeste gjenvinningsstasjon.