Bestille/endre beholder

En gratis tjeneste fra Indre Østfold Renovasjon

Bleiebeholder for barn mellom 0 og 3 år

18. desember 2020

Har du barn mellom 0 og 3 år? Da er dette et fint tilbud til deg. Det har blitt noen endringer når det gjelder utlån av bleiebeholder. I samarbeid med Indre Østfold kommune er det vedtatt at dette gjelder kun for barn opp til fylte 3 år. Servicebilen skifter ut til større restavfallsdunk som har kapasitet både til bleier og restavfall. Ved innføring av differensierte gebyrer, betaler man etter størrelse på restavfallsbeholderen. Derfor; etter endt låneperiode går det automatisk over til et ordinært renovasjonsgebyr hvis vi ikke får noen annen beskjed.
NB! Det er ikke noe depositum for å låne bleiebeholder.

– Vi har en egen bleieavtale, se her. Denne ligger vedlagt og må fylles ut, signeres og dokumenteres, førerkort e.l. Dette gjøres pr. e-post.
– Vår servicebil foretar utskifting av restavfallsbeholderen helt uten kostnad for dere.
– Vedlikehold/renhold av beholderen skal den enkelte besørge selv.
– Ved adresseendring og flytting ut av medlemskommunene skal IØR varsles.

Kontakt oss gjerne på tlf. 69 88 79 50 eller pr. e-post i forbindelse med dette! Du kan også sende oss en innbyggermelding via vår app «Min Renovasjon».

Les mer om tilskudd på tøybleier her. Sjekk også vår sorteringsguide for bleiearbeideren.