Om oss

Indre Østfold Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet.

 

Selskapet ble etablert i 1975 som et interkommunalt samarbeid mellom Askim og Spydeberg kommune. Kommunene Eidsberg, Trøgstad, Hobøl og Skiptvet kommuner ble med i samarbeidet og Marker ble med som siste eierkommune fra 1990.

 

Etter kommunesammenslåingen til Indre Østfold kommune i 2020 er det i dag kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet som eier IØR.

 

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall, samt innsamling og behandling av avfall fra kommunale virksomheter.

 

IØR drifter to gjenvinningsstasjoner, et på Stegen i Askim og et i Marker kommune, og et aktivt deponi på Stegen i Askim.

 

IØR betjener i overkant av 22.000 husholdningsabonnenter og ca. 2.000 hytteabonnenter (fritidsboliger).

 

Vi har om lag 30 ansatte og omsetter for vel 70 millioner kroner. IØR er 100% eier av datterselskapet Retura Østfold AS.

 

Retura Østfold AS skal betjene eierkommunenes behov for innsamling og behandling av næringsavfall.