Hva kan du levere på gjenvinningsstasjonene?


Dette må du betale for (se prisliste)

Dette leverer du gratis

Rent trevirke

Tekstiler/klær/sko

Gips og isolasjon

Park- og hageavfall

Møbler

Restavfall

Plast

Til deponi

Makulering

Makulering

Dekk

Dekk

Elektrisk avfall

Farlig avfall

Isopor (møbelemballasje)

Metall

Plastemballasje

Glass- og metallemballasje

Papir, papp og kartong