Kildesortering av batterier

Dette merket betyr at du ikke skal kaste batterier eller elektriske produkter i restavfallet.

  • Samle brukte batteri i IØRs Røde boks
  • Innholdet i den Røde boksen kan du levere på gjenvinningsstasjonene på Stegen i Askim og på Grensen i Marker.
  • Du kan også levere til Miljøbilen på vår- og høstrutene.
  • Husk at du også kan levere brukte batterier der hvor du har kjøpt dem!
  • Batterier som feilaktig kastes i restavfallet er en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under transport og på gjenvinningsanlegget
  • Har du ikke Rød boks? Kontakt oss så sørger vi for at du får denne

Les mer her

 

Sortere.no