Næringsavfall

Er du næringsdrivende og ønsker å levere avfall på Stegen avfallshåndteringsanlegg?

Hva er næringsavfall?

Næringsavfall produseres i og av en virksomhet og skal håndteres av et avfallsselskap (som Retura Østfold AS).

I motsetning til husholdningsavfall som kommer fra private husholdninger og skal håndteres av kommunale renovasjonsordninger (som IØR).

 

Trenger din virksomhet å bli kvitt avfall?

Kontakt med vårt datterselskap Retura Østfold AS

e-post eller 69 88 79 59

Næringsavfall

næringsavfall; avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner, jf. forurensningsloven § 27