Næringsavfall

IØR håndterer kun avfall fra private husholdninger.

Er du næringsdrivende og ønsker å levere avfall ta kontakt med vårt datterselskap Retura Østfold

e-post eller 69 88 79 59