Skip to content

Vår tjenesteleverandør NordRen AS søker avdelingsleder i Askim

 

 

 

Vår tjenesteleverandør NordRen AS søker avdelingsleder i Askim.

Ønsker du å jobbe med en viktig samfunnsoppgave med IØR som oppdragsgiver?

 

Se annonsen på Finn.no her

IØR sine nettsider tilfredsstiller kravene til universell utforming

IØR har gjennomgått sine nettsider og er i samsvar med gjeldende regelverk.

Se vår tilgjengelighetserklæring på uustatus.no

Og vår egen tilgjengelighetsrapport 

 

 

IØR er resertifisert innen Miljøledelse

Det er med stolthet IØR igjen har blitt resertifisert i ISO 14001 Miljøledelse.

Takk til dedikerte ansatte, og spesielt til vår Miljørådgiver Marko som jobber for at IØR skal tilfredsstille alle miljøkrav og at vi kontinuerlig skal forbedre oss.

Åpningstider i påsken

Et sikkert vårtegn; Miljøbilen kommer!

Levere ekstra sekk med avfall til renovatøren? Slik forklarer IØR-sjefen tredobling av pris (artikkel fra Smaalenene Avis)

Thomas Haneborg forteller at det er en naturlig årsak til at disse avfallssekkene har tredoblet seg i pris. Foto: Johan Patrick Bredesen

«Du har kanskje merket at prisene på avfallssekker har økt hos Indre Østfold renovasjon etter nyttår? Det er det en naturlig grunn til sier IØR-leder Thomas Haneborg.

– Det er enkelt og greit fordi prisen må være lik den kostnaden vi har på å hente sekkene, sier Thomas Haneborg hos Indre Østfold renovasjon.

Tredoblet prisen

Sekkene Haneborg snakker om er de blå avfallssekker man kan kjøpe for å legge ekstra restavfall i, for deretter å sette ut disse ved de vanlige avfallsdunkene. Før nyttår kostet det 20 kroner per sekk, men etter nyttår ble prisen tredoblet til 60 kroner per sekk.

– De har ikke vært prisjustert på veldig mange år, og nå har det gått oss såpass mye i minus de siste årene at vi måtte følge med på prisjusteringer på denne tjenesten også. Det er ikke sekken som koster penger alene, det er tjenesten med ekstra henting som ikke har vært regulert, sier Haneborg.

Et av de andre argumentene Haneborg peker på er at de også ønsker å ha så lite restavfall som mulig, og ser på det å øke prisen på avfallssekker som en måte å gjøre folk mer observante når det kommer til kildesortering. Mindre restavfall vil gi reduserte kostnader for IØR og reduserte utslipp fra forbrenning

– I tillegg har vi også gjort det slik at hvis man kjøper sekkene hos oss på Stegen kan man kjøpe enkeltsekker, i stedet for å måtte kjøpe en tipakning med avfallssekker, sier Haneborg.

Dyrere å levere avfall

Renovasjonssjefen forteller at prisen for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen har økt med 50 prosent, fra 1 krone kiloen til 1,5 krone kiloen. I tillegg vil det være en minstepris på 50 kroner for å levere avfall.

– Hva er grunnen til at det koster penger å levere avfall på gjenvinningsstasjonen i Indre Østfold, mens det ikke koster noe andre steder?

– Det er ikke så enkelt som det. Vi hører det argumentet med at det er gratis å levere i Oslo kommune for eksempel. Der kan du levere avfall gratis 20 ganger i løpet av året, men til gjengjeld har de et renovasjonsgebyr som er godt over 1.000 kroner dyrere i året enn her, sier Haneborg, før han fortsetter.

– Vi har altså en prismodell der det er forurenseren som betaler. Så dersom du ikke har behov for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen, så skal du slippe å betale for det over renovasjonsgebyret.»

Artikkel publisert i Smaalenene Avis 27. januar 2023 

 

IØR har inngått ny avtale om renovasjonstjenester med NordRen fra 01. januar 2024

Indre Østfold Renovasjon IKS og NordRen AS signerte onsdag (21.12.22) avtale for innsamling og transport av avfall i Indre Østfold, Marker og Skiptvet kommune.

Oppstart på den nye kontrakten er 01.01.2024, med varighet til 31.05.2027 og opsjon på 1 + 1 år til.

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet i mange år fremover.

 

Bilde: Daglig leder i IØR Thomas Haneborg og daglig leder i NordRen Svein Tore Aurland etter signert avtale (Foto: Glen Svensson)

Prisøkning for leveranse av restavfall på gjenvinningsstasjonene

Etter vedtak i representantskapet for IØR øker prisene for leveranse av restavfall på gjenvinningsstasjonene til IØR med 50% fra 01. januar 2023

Prisene har over flere år vært uendret på kr 1,- pr kg og øker nå til kr 1,50,- pr kilo (inkl mva). Minsteprisen er uendret på kr 50,-

Prisøkningen kommer som følge av den generelle prisøkningen i samfunnet og spesielt økte behandlingskostnader for avfall.

IØR ser at det innleverte restavfallet inneholder mye annet avfall som burde vært utsortert. Ved å sorte avfallet bedre før det leveres vil restavfallsmengden reduseres og kostnadene dine reduseres.

…og ikke minst; Miljøet har godt av det også

 

Takk for at du sorterer, det er du som vinner

Hvordan påvirker endringene i avfallsforskriften fra 01. januar 2023 deg?

…på ingen måte!

IØR sine renovasjonsløsninger tilfredsstiller allerede de skjerpede kravene for utsortering av både matavfall og plastemballasje i hjemmet.

Våre gjenvinningsstasjoner tar imot det park- og hageavfallet dere produserer hjemme, som vi alltid har gjort.

«Avfallsforskriften, med det nye kapittelet 10a gjelder fra 1.  2023, og krever blant annet at kommunene må sørge for at matavfall fra husholdninger, park- og hageavfall fra husholdninger og plastavfall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering. Den nye forskriften har sitt utspring i EU-krav Norge har på seg. EU-direktiv 2018/851 krever 65 prosent materialgjenvinning fra staten Norge innen 2035.»

Men…

Vi skal bli bedre! Selv om IØR har løsninger for matavfall, glass- og metallemballasje, papp og papir, plastemballasje og restavfall er det et godt stykke igjen til å nå målene. Kravene til deg som avfallsprodusent er skjerpet og IØR skal hjelpe til slik at eierkommunene våre når målene de er pålagt.

Det er på kjøkkenet det skjer

Riktig kildesortering der avfallet oppstår er den mest effektive måten å nå målene på. Dette innebærer at vi alle må bidra. IØR vet at det er et stort forbedringspotensial i de tusen hjem.

En analyse av restavfallet samlet inn av IØR i september 2021 viser et dystert bilde: Det er kun 29,7% av restavfallet som faktisk er restavfall

Hvorfor kildesortere, alt brennes jo bare

Helt feil! Dette er en gammel myte. Det er kun restavfallet som brennes, og det er det du som betaler for. IØR betaler for å bli kvitt restavfallet, og alt som går til energiforbrenning skal belastes en nasjonal CO2 avgift (gjeldende fra 01.01.2022).

I 2021 hentet vi inn ca 7085 tonn restavfall. Kostnadene for bare å kvitte seg med restavfallet er pr i dag ca 1000,- pr tonn (eks mva).

Regn gjerne ut selv hva den reelle kostnaden kunne vært om restavfallet hadde blitt redusert med over 70%. Den summen, sammen med økte inntekter på salg av utsortert plastemballasje, glass- og metallemballasje og papp, papir og kartong vil garantert påvirke renovasjonsgebyret.

Og om ikke det skulle være nok, CO2 avgiften pr i dag er på 106,- pr tonn (eks mva). Stipulert for 2022 utgjør dette alene ca 750000,- som legges direkte på renovasjonsgebyret. CO2 avgiften skal gradvis øke pr år og vedtatt i statsbudsjettet for 2023 til 262,- pr tonn (eks mva). Regn gjerne ut selv dette også.

Det er dyrt å ikke kildesortere

Nasjonale og lokale krav pålegger deg å kildesortere, og løsningen ligger på kjøkkenet.

Trøsten kan finnes i at; jo mindre restavfall du kaster og jo mer du kildesorterer vil påvirke kostnadene til IØR.

Samtidig bidrar du også til en bransje i vekst. Materialgjenvinning og behandlingsanlegg for håndtering av avfall er en voksende bransje som med bakgrunn i din innsats på kjøkkenet skaper arbeidsplasser og skatteinntekter.

…og det gjør ingenting at miljøet nyter godt av innsatsen din heller

 

Takk for at du sorterer, det er du som vinner!

 

Thomas Haneborg

Daglig leder

 

Bor du i Indre Østfold kommune? Fra 2023 vil fakturaen for renovasjon bli sendt fra Indre Østfold Renovasjon IKS

Fra 2023 vil renovasjonsgebyret bli sendt fra Indre Østfold Renovasjon IKS, i stedet for fra Indre Østfold kommune

Kommunestyret vedtok i møte 30. november 2022 at fakturaen for renovasjon vil bli sendt ut fra Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) fra og med 1. januar 2023.

 

Det betyr at det kommer en egen faktura for renovasjonsgebyr. For de andre kommunale eiendomsgebyrene, slik som vann, avløp, slamtank og feiing, vil det komme faktura fra Indre Østfold kommune som før.

Forfallsdatoen vil være den samme som i 2022. Det vil også være samme forfall på fakturaen fra IØR som på fakturaen fra Indre Østfold kommune.

  • Hvis fakturaen fra Indre Østfold Renovasjon IKS kommer på papirfaktura den første gangen, husk å inngå avtale om Avtalegiro eller eFaktura når du betaler fakturaen hvis du ønsker å videreføre bruk av Avtalegiro/e-Faktura.
  • Du som allerede har avtale om månedlig faktura med kommunen, må opprette en ny AvtaleGiro eller eFaktura med Indre Østfold renovasjon IKS hvis den første fakturaen fra dem kommer per post.

Har du spørsmål?

Kontakt Indre Østfold renovasjon IKS på telefon 69 88 79 50 eller på e-post: ior@iorenovasjon.no

 

Dokumenter i saken

Kommunestyret vedtok også ny renovasjonsforskrift med veileder i møtet 30. november 2022. Her ser du alle dokumentene: