Grensen gjenvinningsstasjon er stengt onsdag 17. november 2021

På grunn av anleggsvirksomhet har IØR og Marker kommune kommet frem til at Grensen gjenvinningsstasjon holdes stengt denne onsdagen også.

Avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonen på Stegen i Askim.

Gode på plastavfall

Smaalenenes Avis 13. august 2019

Gode på plastavfall

Det er store forskjeller i plastinnsamlingen i landets kommuner. En oversikt Grønt Punkt Norge har utarbeidet viser at Indre Østfold er blant de beste. Stavanger-området er best i landet med innsamling av 18 kilo per innbygger. Den europeiske miljøhovedstaden Oslo er på bunn med kun 3,4 kilo per innbygger. Indre Østfold Renovasjon (sju kommuner) samler inn 9,2 kilo per innbyggere, og det er blant landets beste.

Oversikten over hvor mye av all plastemballasje som blir sendt til resirkulering og en plan for hvordan vi i Norge kan samle inn mer, blir overrakt miljøvernminister Ola Elvestuen under Arendalsuka, det vil si denne uka. Det er Forum for sirkulær plastemballasje som står bak planen som blir presentert. De gjør det sammen med Grønt Punkt Norge som er næringslivets egen organisasjon for gjenvinning av plastemballasje, kartong og drikkekartonger.

Indre Østfold Renovasjon ønsker å forbedre seg og komme opp på nivå med Stavanger og Romerike som er på topp i landet. Fordelen de har er at de har et sentralsorteringsanlegg hvor roboter plukker ut plastavfallet som blir sendt til gjenvinning. Et slikt anlegg skal også etter planen bygges i Østfold, nærmere bestemt Fredrikstad. Planen var at dette anlegget skulle stå ferdig i 2022, men det er mulig det blir skjøvet noe ut i tid.

I dag blir plasten, som kan brukes til gjenvinning, eksportert til Tyskland. Men blir Fortums nye resirkuleringsanlegg i Hobøl en realitet vil transporten bli mye kortere. Anlegget i Hobøl, nærmere bestemt Holtskogen, skal kunne resirkulere 60.000 tonn plast i året og bli Nordens største. Det er økt omtale om all plast som havner i naturen og dreper fisk og dyr, som gjør at resirkulering er i ferd med å bli god forretning, ikke bare for naturen, men også oss mennesker. Men det vil uansett være viktig at vi som forbrukere kaster plasten der den skal, i avfallsdunker og ikke i naturen. Det er bra at Indre Østfold Renovasjon gjør det bra i dag og har som ambisjon å bli enda bedre.

Dugnadsrydding

Frivillig opprydning i vårt eget nærområde

Dugnadsrydding

Det er flott at noen gjør en innsats og ønsker å rydde opp i vår eget nærområde. Dette være seg frivillige organisasjoner / idrettslag / skoleklasser etc. som vil yte litt ekstra slik at det blir mer koselig for alle, både dyr og mennesker, i naturen.

I etterkant av det som sto i Smaalenenes Avis ang. dugnadsjobbing, har Indre Østfold Renovasjon besluttet at frivillige organisasjoner/idrettslag m.m. kan få levere gratis avfall hos oss i Askim eller på Grensen, Marker. I forbindelse med dette må de henvende seg til hjemkommunen sin for å registrere seg med kontaktperson og tlf.nr. og ev. organisasjon (dette er viktig, gjelder ikke alle og enhver mann som f.eks. ønsker å rydde i garasjen osv.). De som henvender seg til kommunen vil da få antall klistremerker til antall sekker som skal leveres. Til informasjon må sekkene leveres på en gjenvinningsstasjon og ikke settes ut ved restavfallstativet hjemme.

Indre Østfold Renovasjon ønsker med dette å bidra til noe positivt og håper dette blir godt mottatt. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 69887950 hvis det skulle være noen spørsmål rundt dette.

Er ikke stekepanna metall?

Er ikke stekepanna metall?

Mange tror at stekepanne og andre metall og glass gjenstander skal gjenvinnes i glass og metallboksen i kildeskapet. Dette er ikke helt riktig.

Dette er en vanlig misforståelse. – Egentlig er det bare emballasje av glass og metall som skal i boksen som hentes hjemme hos kundene. Kravet er at metallemballasje ikke skal være større enn 16 cm i diameter.

 

Store gjenstander leveres til gjenvinningsstasjonen

– Vi har sett eksempler på større gjenstander som tørkestativ, stekepanner og rør i disse boksene. – Dette er altså ikke riktig. Disse gjenstandene bør leveres på gjenvinningsstasjonen, og husk at alt av metall er gratis å levere. Eksempler på emballasje som skal i denne boksen er: aluminiumsfolie, telysholder, vinflasker, kork av metall og hermetikkbokser. Kort sagt: med glass- og metallemballasje, menes emballasjen som er rundt næringsmidler (mat og drikke) og husholdningsartikler. Vi oppfordrer avslutningsvis til å ta kontakt med kundeservice på IØR eller gå inn på www.sortere.no, ved spørsmål om hvordan konkrete gjenstander bør håndteres.

Mer informasjon på www.sortere.no om hvordan du kildesorterer.

Gjør du dette på St. Hans-aften?

Gjør du dette på St. Hans-aften?

St. Hans-aften på 23. juni tennes det bål over hele landet, og store og små hygger seg ut i de sene nattetimer. Det ikke alle vet, er at det de kaster i flammene kan være både helse- og miljøskadelig.

I Norge har det i mange år vært tradisjon med feiring av St. Hans og tenning av bål. I dag assosierer de fleste St. Hans-aften med store bål og god stemning, men visste du at båltradisjonen i utgangspunktet hadde en overtroisk funksjon? I følge Store Norske Leksikon mente man i gamle dager at ilden den fra bålet skulle beskytte mot onde makter. Derfor ble bålene ofte tent på lett synlige steder. Men bålet hadde og har fortsatt en sosial funksjon. Folk samler seg gjerne fortsatt rundt bålet med mat og drikke. Men hvordan skal vi sørge for at vi ivaretar naturen rundt oss ved en slik feiring?

 

 

Ikke alt kan brennes

– Det er kun rent treverk som skal brennes på St. Hans – bålet. Både impregnert eller behandlet treverk kan inneholde svært skadelige stoffer og kan få store konsekvenser for helse og miljø dersom de brenner. Heller ikke plastmøbler, tekstiler eller gamle båter skal brennes.  Når miljøfarlig avfall brennes, dannes det giftige stoffer både i luften og asken. Dette kan spre seg til vannet og gjøre skade for både dyr, mennesker og miljøet, forteller kommunikasjonssjef Aimee Eilertsen.  – Oppfordringen er derfor enkel: brenn kun rent treverk. Vi ønsker alle voksne og barn en miljøvennlig St. Hans feiring, avslutter Eilertsen.

 

 

FAKTABOKS

Danner giftig røyk og aske

Når miljøfarlig avfall brennes kan stoffene som slippes ut både være skadelige i seg selv, eller de kan reagere med andre stoffer slik at det dannes en cocktail av miljøgifter i røyken og asken fra bålet. Disse miljøgiftene kan blant annet føre til kreft, være hormonforstyrrende, og gjøre skade på nervesystem, arvestoffer, og reproduksjonsevne. Trykkimpregnert trevirke inneholder for eksempel arsen som omdannes til arsenikk når det blir brent. Slikt avfall ikke må brennes.

Kilde: Miljødepartementet

Nye farger og symboler for kildesortering

Felles merkeordning for hele Norden

Nye farger og symboler for kildesortering

I løpet av 2020 vil det bli en ny, nasjonal merkeordning for avfall og kildesortering. Denne vil bli gradvis innført.

Fra og med denne uken vil det blir det nye farger på mat- og glass/metall-lokkene. Matavfall som tidligere har hatt brunt lokk får nå grønt lokk. Glass/metall-lokkene får en lysere turkis farge. Det blir ikke byttet ut hos de som allerede har det de skal ha i dag. Men blir mat eller glass/metall-dunken ødelagt eller den trengs og byttes, vil det bli nye lokk. Derfor kan innbyggerne oppleve at det i første omgang blir forskjellige farger på lokkene i nabolaget.

Ønsker du å vite mer om dette, trykk her:

Biogjødsel fra Reklima

Biogjødsel fra Reklima

I fjor fikk renovasjonsselskapet inn 2.376 tonn matavfall fra husholdningskundene. IØR ha inngått en avtale med Den magiske Fabrikken i Tønsberg. Den tar imot matavfall og husdyrgjødsel – og omdanner dette til biogass og biogjødsel. Nå har IØR kannene med biogjøsel for salg. En kanne på 2,5 liter koster kr 100,-.

 

Kundene kan kjøpe biogjødsel på kanne ved innkjøringen til anlegget. Kannene kan se litt spesielle ut, men det er ikke noe fare. Biogjødselen fungerer som normalt og inneholder 2,5 liter og skal blandes ut med vann. Gjødselen kan benyttes til blomster både ute og inne, plen, busker og grønnsaker. Biogjødselen er blant annet veldig fra for mikroorganismene som igjen gjør at meitemarken har det bra. Marken er bra for jorda og bidrar til at vekstene trives.
Alt matavfall fra våre kunder sendes til Den magiske fabrikken. At de nå kan kjøpe biogjødsel er en takk fra oss siden dere er så flinke til å kildesortere. Mellom 2 og 2,5 kilo matavfall gir en liter biogjødsel. Selskapet Den Magiske Fabrikken driftes av firmaet Lindum, mens Reklima AS utvikler sirkulære prosesser. De lager også biogass og Co2 til landbruket som brukes i tomatproduksjon i veksthus.