Svinepest

Advarsel!

Afrikansk svinepest er en meget smittsom dyresykdom, som siden 2014 har spredt seg gjennom Europa. Den er en stor trussel for svin og villsvin.

Sykdommen er ikke farlig for mennesker, men kan smitte til svin gjennom matvarer.

KAST DERFOR ALLE DINE MATRESTER I MATAVFALLSBEHOLDEREN!

Les mer hos Mattilsynet

Last ned plakater

Bare østerrikerne kaster mer enn oss

Nordmenn hiver over 270 kilo mer enn EU-gjennomsnittet.

Ferske tall fra Eurostat plasserer Norge på en lite flatterende andreplass blant landene som genererer mest husholdingsavfall per person.

I 2021 dumpet gjennomsnittsnordmannnen ikke mindre enn 799 kilo husholdingsavfall hver. Det er 272 kilo mer enn gjennomsnittet i EU og hele 381 kilo mer enn våre svenske naboer.

Det norske avfallsberget vokste med 195 kilo fra 2020 til 2021

Beregninger som den europeiske bransjeorganisasjonen Cewep har gjort viser at Norge også er blant de land i Europa som brenner mest av sitt avfall. Halvparten av husholdingsavfallet vårt går til forbrenning, mens bare 38 prosent blir materialgjenvunnet.

Nedjusterte tall

Gjennomsnittet i Europa er at 26 prosent av avfallet brennes.

Miljødirektoratet opplyste i Miljøstatus for 2021 at 44 prosent at det norske avfallet blir materialgjenvunnet. Dette inkluderer biologisk behandling som biogass. Uten biogass og utnyttelse av bioresten er materialgjenvinningsgraden 38 prosent. Senere har Miljødirektoratet nedjustert måloppnåelsen til 36,7 prosent som følge av ny målemetodikk.

Det betyr at Norge ligger langt unna målet i EUs rammedirektiv for avfall som sier at materialgjenvinningsgraden i 2025 skal være 55 prosent, viser Avfall Norges statistikkverktøy.

Nordisk forbrenning

Finland er det landet i Europa som brenner den største delen av sitt avfall. 61 prosent av finsk husholdingsavfall går til forbrenning. Samtidig går resten, altså 39 prosent til materialgjenvinning. Tilsvarende tall i Sverige er 60 og 40 prosent.

Mens de nordiske landene topper listen over avfallsforbrenning, er Malta det landet i EU som deponerer mest avfall. Hele 85 prosent av maltesernes husholdingsavfall ender på et deponi. Hellas deponerer 78 prosent av avfallet, mens bare tre prosent av norsk husholdingsavfall går til deponering.

PUBLISERT 4. OKTOBER 2023

JENS EGIL HEFTØY

Avfallsbransjen

Bor du i Marker kommune; endringer i faktueringsintervallene

Vi følger Marker kommune og endrer intervallet for fakturering av renovasjonsgebyr.

Vi endrer nå fra to terminer pr. år, til fire terminer.
Det vil si, fire fakturer pr. år. Dette følger da i hovedsak andre kommunale avgifter.

Vi er nå i ferd med å sende ut 3. termin 2023, det vil si fakturaen for juli, august og september måneder i år.

I tillegg gis det tilbud om månedlig fakturering fra kommende kvartal. Forutsetningen for å få godkjent en slik avtale er at du er ajour med tidligere betalinger og har opprettet avtalegiro eller e-faktura. Ta da ta kontakt med oss på e-post  ior@iorenovasjon.no

Avfallshåndtering for fugler som er døde av fugleinfluensa

IØR tar i mot døde fugler fra områder uten kjent fugleinfluensasmitte!

Mattilsynets generelle informasjon om håndtering av døde fugler:

«I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i husholdningsavfallet (ikke bioavfall), dersom kommunen ikke har en annen ordning. Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene.

I områder der det er grunn til å tro at fuglen kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fuglen i husholdningsavfallet eller bioavfallet. Områder med utbrudd vil ha mange døde fugler på konsentrerte områder».

Les mer her:

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/sporsmal-og-svar-til-befolkningen

IØR har fått ny adresse

Vi har ikke flyttet!

Administrasjonen og gjenvinningsstasjonen på Stegen i Askim ligger akkurat på samme sted.

 

Ny adresse er: Skiptvetveien 85, 1815 Askim

 

Velkommen

Ny styreleder i Indre Østfold Renovasjon IKS

Tidligere styreleder Therese Haltuff har valgt å tre til side som styreleder, og overlater stafettpinnen til Espen Andreas Volden.

 

«At Therese velger å fratre vervet som styreleder er trist, hun har bidratt til å løfte IØR og oppgavene som skal gjennomføres til nye høyder» sier daglig leder Thomas Haneborg, men er rask til å tilføy at IØR er heldige som fortsatt vil kunne spille på Therese sin erfaring siden hun fortsetter som nestleder i styret.

Haneborg er meget positiv til utnevnelsen av Volden 

«Volden har sittet i styret i IØR i flere år og har opparbeidet seg en meget god kompetanse om renovasjon og avfallshåndtering, i tillegg til å være jurist og advokat har Volden god erfaring fra politikken. Dette vil gagne IØR sin virksomhet».

IØR takker Therese for innsatsen og ønsker Espen velkommen i førersetet.

 

Lykke til

 

Vår tjenesteleverandør NordRen AS søker avdelingsleder i Askim

 

 

 

Vår tjenesteleverandør NordRen AS søker avdelingsleder i Askim.

Ønsker du å jobbe med en viktig samfunnsoppgave med IØR som oppdragsgiver?

 

Se annonsen på Finn.no her

IØR sine nettsider tilfredsstiller kravene til universell utforming

IØR har gjennomgått sine nettsider og er i samsvar med gjeldende regelverk.

Se vår tilgjengelighetserklæring på uustatus.no

Og vår egen tilgjengelighetsrapport 

 

 

IØR er resertifisert innen Miljøledelse

Det er med stolthet IØR igjen har blitt resertifisert i ISO 14001 Miljøledelse.

Takk til dedikerte ansatte, og spesielt til vår Miljørådgiver Marko som jobber for at IØR skal tilfredsstille alle miljøkrav og at vi kontinuerlig skal forbedre oss.

Åpningstider i påsken