Datalekkasje hos Norkart

Norkart er IØR sin leverandør av karttjenester. Informasjon som navn, adresse og fødselsnummer for tidligere- og eksisterende eiere samt festere og eiere av boretter i Indre Østfold-, Marker og Skiptvet kommuner er berørt. Personer med fortrolige adresser og/eller skjermede bygg er ikke omfattet av hendelsen. 

Alle henvendelser vedrørende datainnbruddet kan rettes til Norkart (se under).

Følgende pressemelding er publisert av Norkart:

«Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester.

Innbruddet i søketjenesten ble avdekket 05.05.22 kl 13:12. Søketjenesten ble umiddelbart stengt, og sårbarheten utbedret kl 13:29 – samme dag. Datainnbruddet er politianmeldt og etterforskning pågår.

Ukjente aktører utnyttet en sårbarhet i en søketjeneste som henter kopidata fra Norges offisielle eiendomsregister. Fra søketjenesten ble informasjon lastet ned av uvedkommende. Sårbarheten skyldtes en feil i konfigurasjonen av brannmur for søketjenesten, som ga uautorisert tilgang til tjenesten.

Selv om hendelsen ble raskt avdekket, kan uvedkommende ha tilgang til informasjon om deg. Informasjon som navn, adresse og fødselsnummer for tidligere- og eksisterende eiere samt festere og eiere av boretter er berørt. Personer med fortrolige adresser og/eller skjermede bygg er ikke omfattet av hendelsen.

Norkart har ikke holdepunkter som tilsier at overnevnte opplysninger er forsøkt misbrukt. Allikevel ønsker Norkart å oppfordre til ekstra årvåkenhet spesielt med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri. Norkart minner om Datatilsynets råd for å unngå misbruk av personopplysninger som du finner på: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulikeomrader/internett-og-apper/id-tyveri/oppdage-forebygge/

Dersom du trenger hjelp eller du har spørsmål i anledning saken, hjelper vi deg på tlf 67 55 14 00 eller e-post info@norkart.no. Vår personvernsansvarlige kan også nåes på personvern@norkart.no.

Henvendelser fra media kan rettes til Leif Arne Brandsæter, Adm. Dir, tlf 412 18 108 eller leibra@norkart.no.

Norkart vil beklage situasjonen til alle berørte.

På vegne av Norkart AS
Leif Arne Brandsæter
Adm. Dir / 412 18 108 / leibra@norkart.no»

IØR anbefaler alle å lese rådene fra Datatilsynet Dersom du er utsatt for identitetstyveri, er det svært viktig å handle raskt for å forsøke å begrense skadene.

Vi søker Driftssjef

Vi søker deg som er en gjennomføringssterk og motiverende leder som trives med både operative utfordringer, personalledelse, virksomhetsstyring og internkontroll i en hektisk og spennende hverdag. Du er resultatorientert med gode samarbeidsegenskaper og har evne til helhetstenkning. Du er naturlig nok samfunnsorientert og i stand til å balansere samspillet mellom selskapets virksomhet og eierkommunenes og kundenes behov. Du har gjerne gode evner til å etablere og videreutvikle vellykkede samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere samt sikre kompetanseutvikling i organisasjonen.

Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til daglig leder. Driftssjef er daglig leders stedfortreder.

Se Finn.no for mer informasjon

Therese (45) tar over som styreleder etter Øivind (75): – Det første jeg sa var «shit!»

De tre ordførerne Anne Grete-Larsen fra Skiptvet, Theodor Bye fra Skiptvet og Saxe Frøshaug fra Indre østfold er helt klare på hvem de vil ha som ny styreleder for Indre Østfold Renovasjon (IØR).

Renovasjonsselskapet eies av alle tre kommunene, og det er ordførerne som utgjør valgkomitéen når ny styreleder skal velges. Da det ble klart at Øivind Juel (72) trekker seg for å overlate vervet til yngre krefter trengte de ikke å lete lenge.

Therese Haltuff (45) fra Skiptvet har allerede vært fast møtende vara i styret i to år.

– Jeg ble innkalt til et møte med de tre ordførerne. Det var en veldig hyggelig samtale. Så fikk jeg forespørselen i etterkant.

– Det første jeg sa var «shit!» , sier Haltuff og ler.

– Så ba jeg om par dager slik at jeg kunne diskutere dette med arbeidsgiver. Det var uproblematisk for dem – de heier på engasjement.

Vil gjøre det enkelt og bærekraftig å kvitte seg med søppel

Til daglig jobber hun hos Norvigroup, samt at hun er aktiv politiker i Skiptvet Arbeiderparti.

– Der sitter jeg i styret nå, men er langt mindre aktiv enn jeg har vært tidligere, sier den stolte skjetvingen.

Haltuff ser for seg at hun kan bidra til å utnytte renovasjonsselskapets verdikjede bedre.

– Verdikjeden er fra avfallet samles hos abonnentene, og til det forlater IØR sitt anlegg, ferdig sortert. Sammen med daglig leder vil vi kunne være mer fremoverlent, og jobbe godt med strategi og utvikling. Vi har for eksempel litt å gå på, på gjenvinningsstasjonen på Stegen – både hva gjelder teknologi og selve området. Målet er at det skal være enklest mulig for folk å kvitte seg med avfall til gjenvinning.

– Eierkommunene har uttrykt at miljø og bærekraft er viktig, som også blir et viktig fokus, sier 45-åringen.

Drivstoffkostnader

– Noe som opptar folk er økte drivstoffkostnader. Kommer den prisøkningen til å øke renovasjonsregningen for folk?

– Økte drivstoffkostnader vil få konsekvenser for all transport. Vi ser det overalt, fra dagligvare til renovasjon. Vi må forholde oss til det, jobbe smart og finne gode løsninger. Om dette er en varig eller forbigående kostnadsøkning er vanskelig å si akkurat.

– Det er ikke ofte det er prisøkninger ut til abonnentene i løpet av et år, men IØR merker det nå, det gjør de. Hvordan vi skal dekke inn de kostnadene er vurderinger vi må ta fortløpende.

– Så eierkommunene får en større regning som følge av det?

– Driften er satt ut til en underleverandør, så avtalen kommer til å bli reforhandlet som følge at prisøkningene på drivstoff. Renovasjon er finansiert på selvkostprinsippet, men om hele prisøkningen tas ut mot abonnentene er jeg usikker på, fordi dette er en tjeneste som alle skal ha mulighet til å betale for, avslutter den påtroppende styrelederen som ikke er formelt valgt før representantmøte neste uke.

Av Masha Dundic-Berg Publisert i Smaalenene Avis

 

Miljøbilen kommer

Se reiseruten for miljøbilen her:

Liker du kundeservice og ansvar?

Indre Østfold Renovasjon IKS i Askim søker vi etter en utadvendt og serviceinnstilt person som vil ha fagansvaret for mottak av både husholdnings- og næringsavfall. Dette er en fast stilling med snarlig oppstart. Oppgavene i mottaket er varierte og spenner seg fra å veilede og betjene kunder, legge inn ordrer på PC, ta imot betaling og levere varer over disk. Arbeidsdagene er varierte og innholdsrike.

Du må være engasjert, arbeidsom og selvgående. Mottaket er kundenes førsteinntrykk av IØR og du finner det naturlig å yte god kundeservice. Fagansvaret omfatter opplæring, utvikling, bemanning av mottaket, oppfølging av myndighetskrav og rapportering til ledelsen. Fagansvarlig inngår selv i bemanningen av mottaket. Stillingen innebærer ikke personalansvar.

Fagansvarlig for mottaket deltar i utvidet ledergruppe og skal rapportere på nøkkeltall og driftsresultater. Det er en fordel om du bor i nærområdet.

 

Se Finn.no for mer informasjon