Priser

Prisliste

Priser for husholdningsavfall

Privathusholdninger kan levere avfall på gjenvinningsstasjonen på Stegen i Askim eller på Grensen gjenvinningsstasjon i Marker. Husk at avfall må leveres løst eller i gjennomsiktige sekker.

Alle priser (ikke campingvogner) er inkl. mva.

DETTE MÅ DU BETALE FOR

Avfallstype

Pris

Kommentarer

Restavfall   Pris pr. kg kr 1,-

  Minstepris kr 50,-
for  inntil 3 sekker

  med restavfall.

  Samtlige priser er
basert på sortering på
gjenvinningsstasjonen.
* Tekstiler, klær, sko (se info under)
Trevirke, ikke impregnert
Gips, isolasjon
Møbler
Dekk
Plast (hagemøbler, leker, hardplast ol.)
Masser til deponi (leire, jord, stein, murstein ol.)   Pris pr. tonn
kr 250,-
Makulering   Pris pr. tonn
kr 4825,-
Hageavfall   Pris pr. tonn
kr 500,- (gjelder
også
nedfallsfrukt)
Campingvogner   Pris pr. tonn
kr 1698,- + mva.
Fritidsbåter   Pris som
restavfall
(over 15 fot)

* Dere kan også levere tekstiler, klær og sko i containere fra Fretex og UFF som er plassert rundt
omkring i kommunene våre. Her er det gratis å levere. Det finnes også noen andre alternativer,
bl.a.: Røde Kors-butikken i Mysen, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon m.fl.

NB! Campingvogner kan leveres via Retura:
Forutsetning:
– 
Alt farlig avfall fjernes (bremsevæske, kjølevæske, gass og glykol mv).
– Det må også sjekkes at det ikke er farlig avfall i øvrige kontruksjoner.
– Dokumentasjon på dette må fremlegges ved mottak.
– Alle elektriske komponenter, samt hvite- og brunevarer demonteres og tas ut (leveres separat).

Privatpersoner bes henvende seg til offentlig godkjent mottak av campingvogner. Det er kun
offentlig godkjent mottak som kan utbetale tilskuddet til vraking av kjøretøy som til 2018 ikke
var omhandlet av det etablerte vrakpantsystemet for kjøretøy.

Skulle det være noen spørsmål eller uklarheter ang. dette, er det bare å ta kontakt med Retura Østfold AS.

NB! Fritidsbåter: Det er tilskuddsordning på fritidsbåter inntil 15 fot uten innenbords motor.
Les mer

DETTE ER GRATIS

  Avfallstype

  Kommentarer

  Metall   Samtlige priser er basert på
ren, ikke blandet last.
  EE-avfall
  Kuldemøbler (kjøleskap, fryser ol)
  Farlig avfall, f.eks. asbest/eternit og impregnert trevirke **
  Plastemballasje
  Papir, papp
  Glass- og metallemballasje

** Private husholdninger: Kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis i året. Dette gjelder alt farlig avfall som maling, olje, impregnert trevirke, asbest, PCB-/klorparafinvinduer etc. Bestemmelsene gjelder kun for husholdninger som bor i Indre Østfold kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune. Kunder bosatt i andre kommuner må henvende seg til sin kommune/avfallsselskap for levering av farlig avfall, evt. de kan betale etter gjeldende næringssats. Ved levering utover 1000 kg farlig avfall pr. husholdning betales det kr. 1,00 pr.kg. For at avfallet skal defineres som mottatt fra privatperson, må personen selv levere avfallet.

 

Prisliste vår 2020 Stegen.pdf for Stegen gjenvinningsstasjon.pdf format. Filen lastes ned.

 

Prisliste vår 2020 Grensen.pdf for Grensen gjenvinningsstasjon.pdf format. Filen lastes ned.