Sekk til plastemballasje

Plastemballasje sorteres ut hjemme hos deg i egne sekker.

  • Sekkene er spesiallaget etter spesifikasjoner fra mottakeren av plastemballasjen og blir en del av gjenvinningsprosessen.
  • Sekken er laget slik at de kun skal tåle belastningen slik plastemballasje gir.
  • Sekken skal IKKE benyttes til annet avfall.
  • Sekken er lilla for å samsvare med merkeordningen og for å indikere at posen kun skal benyttes til plastemballasje.
  • Sekken skal fylles slik at den kan knytes godt igjen uten at det er åpning slik at innholdet faller ut.
  • Sekken skal settes ut på hentestedet på tømmedagen. Sørg for at posen ikke blåser bort og at den er synlig for renovatøren.

Visste du at:

Etterspørselen etter plast, og ikke minst gjenvunnet plast, er økende på verdensbasis, og fokus på gjenvinning og resirkulerte råvarer øker. Å gjenvinne plastemballasje gir

  • Redusert bruk av olje. For hver kg plast som resirkuleres, sparer vi to kilo olje.
  • Reduserte klimautslipp. Når vi sorterer og gjenvinner plastemballasje, sparer vi rundt 2,6 kg CO2 sammenlignet med å lage plast fra ny olje. Det tilsvarer 13 km kjøring med bensinbil.
  • Redusert energibruk. For hver kg plastemballasje som resirkuleres, sparer vi rundt 13 kwh. Det er like mye energi som trengs for å lade en moderne smarttelefonen rundt 1300 ganger.

(Kilde: sortere.no)