Poser til matavfall

Matavfall sorteres hjemme hos deg i egne poser.

  • Posene er spesiallaget etter spesifikasjoner fra mottakeren av matavfallet og skilles ut i gjenvinningsprosessen.
  • Posene er laget slik at de skal tåle belastning og holde på væske.
  • Posen skal fylles slik at den kan knytes godt igjen uten at det er åpning slik at du kan se matavfallet. Dette forhindrer tilgrising av avfallsbeholderen og lukt.
  • Posen skal kastes i matavfallsbeholderen.

Visste du at:

Matavfallet du kaster i beholderen blir sendt til Den Magiske Fabrikken, hvor matavfall gjenvinnes til klimavennlig biogass, samt verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat.