Mangler du poser til matavfall og sekker til plastemballasje

Servicetorget på rådhuset

Hente på gjenvinningsstasjonen

Henge ut siste pose på avfallsbeholderen

Hente i butikk

Servicetorget hos våre eierkommuner deler ut poser og sekker til både mat- og plastemballasje.

Indre Østfold kommune, rådhuset

Marker kommune, rådhuset

Skiptvet kommune, rådhuset

På både Stegen og Grensen gjenvinningsstasjoner kan du få poser til matavfall og sekker til plastemballasje

Heng den den siste matposen eller plastemballasjesekken på avfallsbeholderen så legger renovatøren igjen til deg.

Husk å fjerne posen etter du har mottatt  det du ønsker.

Dette gjelder ikke hvis du er tilknyttet felles avfallsløsning

Oversikt over butikker som deler ut poser til matavfall og sekker til plastemballasje: