Rutiner ved mottak av asbest

Rutiner ved mottak av asbest

All asbest skal være godt emballert ved ankomst Stegen avfallsanlegg, og detaljerte instrukser for dette beskrives nærmere i den videre teksten. Innånding av asbestfibre kan være kreftfremkallende. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å beskytte våre ansatte mot den type helseskade, og håper dere følger våre anmodninger. Ring oss gjerne på 69 88 79 50 dersom du har spørsmål.

PRIVATE LEVERANSER:
Asbest (eller eternitt) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved håndtering. Private kan selv rive asbest fra egen bolig uten spesiell tillatelse og uten pålagte lovkrav. På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefales det at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger forskriftens krav til håndtering. Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt. Asbest skal deponeres på deponi med spesiell godkjenning for dette. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest. Kommer du fra en av våre eierkommuner; Indre Østfold kommune, Marker eller Skiptvet kan du levere inntil 1000 kg gratis. Da må du kun betale hvis det går utover dette. Hvis du kommer fra en kommune utenfor vårt område, må du betale fra første kg her hos oss. Men sjekk med kommunen din om de har en støtteordning for dette. I såfall får du tilbakebetalt det du har lagt ut for (opptil 1000 kg) når du fremviser kvittering på levert avfall i kommunen.

Mindre mengder (0 – 25 kg):

 • Har du kun litt (eks. verandakasser, biter) skal disse leveres innpakket i kraftig plastemballasje, gjenteipet og merket m/ ”asbest”.
 • I kundemottaket får du nærmere henvisning om hvor dette skal legges.

Større mengde (pallstørrelse):

 • Asbestavfallet skal være stablet på pall.
 • Stabelen skal være pakket inn i 2 lag plast av typen ”bygningsplast”. Plasten skal være rundt hele stabelen – også under.
 • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.
 • Merkes tydelig asbest.
 • Anbefalt makshøyde på pallen er 1 m.

På område spesielt avsatt for dette, vil vi være behjelpelige med å løfte pallen av med vår gaffeltruck/hjullaster.

LEVERANSER FRA NÆRINGSDRIVENDE
Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Håndtering av asbest er strengt regulert i forskrift om utførelse av arbeid. Forskriften understreker at asbest og asbestholdig materiale skal emballeres slik at spredning av asbeststøv forhindres. Videre at asbestavfall og avfall med asbestholdig materiale skal oppbevares i lukket og låsbar beholder inntil det kan sluttbehandles. Anbefalinger til bransjen er at asbesten pakkes i 2-lags tykk plast og teipes på stedet, slik at innpakningen blir tett og egnet for transport. Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt.

Ved leveranser fra næringsdrivende gjelder følgende krav:

 • ”Sammendrag av basiskarakterisering” og deklareringsskjema leveres utfylt ved ankomst.
 • Asbestavfallet skal være stablet på pall.
 • Stabelen skal være pakket inn på minimum følgende måte: 2 plastsekker à 160 mikrometer (0,16 mm), eller dobbel innvendig papirsekk og yttersekk av 160 mikrometer plast. Plasten skal være rundt hele stabelen – også under.
 • Alle skjøter og bretter skal være teipet med sterk teip.
 • Emballasjen skal være merket med følgende tekst: ”Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr.” · Makshøyde på pallen er 1 meter.
 • På område spesielt avsatt for dette, vil vi losse pallen av bil/henger med vår gaffeltruck/hjullaster – forutsatt at maskiner og personell ikke blir utsatt for asbeststøv.
 • Pris på forespørsel.

Informasjon til private husholdninger. Utskriftvennlig format.