Mottak campingvogner

Visse forutsetninger gjelder

Mottak campingvogner

Fra 2018 og fremover blir det betalt vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Biloppsamlere får driftstøtte for å motta disse kjøretøyene. Les mer om dette på Miljødirektoratet sine sider: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Desember-2017/Vrakpant-pa-andre-kjoretoy/

 

Forutsetninger:

– Alt farlig avfall fjernes (bremsevæske, kjølevæske, gass og glykol mv).
– Det må også sjekkes at det ikke er farlig avfall i øvrige konstruksjoner.
– Dokumentasjon på dette må fremlegges ved mottak.
– Alle elektriske komponenter, samt hvite- og brunevarer demonteres og tas ut (leveres separat).

Privatpersoner bes henvende seg til offentlig godkjent mottak av campingvogner. Det er kun offentlig godkjent mottak som kan utbetale tilskuddet til vraking av kjøretøy som frem til 2018 ikke var omhandlet av det etablerte vrakpantsystemet for kjøretøy.

Skulle det være spørsmål eller uklarheter ang. dette, er det bare å ta kontakt med Retura Østfold AS

For pris på campingvogner, se her!