Levering av tom oljetank til IØR

Levering av tom oljetank til IØR

Ved levering av tom oljetank må du levere et bevis på at tanken er tømt og rengjort. Dette sertifikatet får du fra firmaet som rengjør og renser tanken.

Det er Forurensningsforskriften om nedgravde oljetanker som regulerer bestemmelsene om rengjøring av oljetanker. Tanken må være tømt og rengjort da det kan være fare for dannelse av gasser. Dette gjelder alle oljetanker av stål og glassfiber.