Isolerglassruter med farlig avfall

Isolerglassruter med farlig avfall

Mottak/lagring/viderebehandling :

 • Ruter m/ramme/karm lagres stående i merket container
 • Vinduer merkes m/klistremerker som viser at det inneholder PCB
 • Evt. sprekker skal tapes over for å hindre brekkasje
 • Ved mottak av glassbiter skal det brukes kjemikaliehansker og maske
 • Biter samles i spennlokkfat/IBC godt merket

 

Isolerglassvinduer fra denne perioden inneholder det farlige stoffet klorparafin – og må behandles deretter:

 • Gjelder vinduer produsert i Norge i årene 1976 – 1990
 • Gjelder vinduer produsert i utlandet i årene 1980 – 1990
 • Gjelder vinduer importert fram til 1990
 • Gjelder glassbiter med klorparafinholdige lim og fugerester

 

Mottak/lagring/viderebehandling:

 • Ruter m/ramme/karm lagres stående i merket container (støtt mot langvegg)
 • Ruter u/karm må settes i glasstativer
 • Evt. sprekker skal tapes over for å hindre brekkasje
 • Ved mottak av glassbiter skal det brukes kjemikaliehansker og maske
 • Biter samles i spennlokkfat/IBC godt merket