Impregnert trevirke

Impregnert trevirke

Impregnert trevirke brukes til terrasser, balkonger, lekestativ og på steder som trenger bekyttelse mot vær og vind. Impregneringen beskytter trevirket effektivt mot sopp, bakterier og lignende. Mye av det impregnerte trevirket som leveres som avfall i dag inneholder kobber, krom og arsén. Når disse grunnstoffene tas opp i levende organismer i større doser, er de akutt giftige.

Alt impregnert trevirke er farlig avfall. Det er hovedsakelig to impregneringsmetoder:

  1. Kreosotbehandling
    Brukt på jernbanesviller, telefonstolper og kaianlegg. Kreosot er et tjærestoff som er skadelig for arvestoffet og kreftfremkallende.
  2. Trykkimpregnert
    Lages etter 1. januar 2002 med mindre skadelige kobber-salter. Heller ikke disse materialene skal brennes eller være i kontakt med drikkevann eller mat. Det finnes miljøvennlige alternativer til trykkimpregnering. Etter 2002 er det ikke lenger tillatt å bruke krom og arsén, såkalt CCA-impregnering. Mindre skadelige kobber-salter blir nå brukt i stedet. Men fordi vi ikke kan se forskjell på det gamle og det nye impregnerte treverket (samme grønnfarge), må vi behandle alt som farlig avfall.

Skal du kaste trykkimpregnert materiale, må du være oppmerksom på at materialene utvikler svært giftige gasser, støv og aske når de forbrennes. Slikt trevirke må derfor ikke brennes på bål, i vanlig ovn eller i peis, men må leveres til godkjent avfallsmottak når det blir avfall.

Lever det hos oss – helt gratis
Du kan levere impregnert trevirke ved gjenvinningsstasjonen vår på Stegen helt gratis. Vi leverer impregnert trevirke til forbrenningsanlegg i Norge som har tillatelse til å brenne impregnerte materialer.

NB! Næringskunder må ha med en ferdig utfylt deklarasjon ved ankomst, hvorav en kopi skal beholdes av oss. Her gjelder også egne priser.