Gjennomsiktige sekker

Påminnelse om bruk av sekker

Gjennomsiktige sekker

Fortsatt er det mange som kommer med fargede sekker på våre gjenvinningsstasjoner (Askim og Marker). Dette er ikke lov, og trådte i kraft 1. mars 2019. Alt avfall må ligge løst på en henger/bil etc. eller skal være i  gjennomsiktige sekker. Disse får du bl.a. kjøpt hos oss eller f.eks. på Europris, Coop, Bunnpris, byggvareforretninger e.l. De trenger ikke være preget med vår logo. Husk at disse sekkene KUN skal brukes på gjenvinningsstasjonen. De kan ikke settes ut hjemme. Renovatør vil ikke ta de med seg. Hjemme er det de blå avgiftsbetalte sekkene som fortsatt gjelder.

Grunnen til at gjennomsiktige sekker er innført, er at farlig avfall som for eksempel maling, lim og lakk og spesielt batterier ikke skal havne i restavfallet. Det kommer inn en god del slikt avfall, samt elektriske artikler som lamper og redskaper i restavfallet som leveres til gjenvinningsstasjonene. Når vi bruker gjennomsiktige sekker har vi muligheten til å sjekke hva som er i sekken, og om det er brennbart avfall eller ikke.

Alt avfall skal sorteres slik at vi får utnyttet ressursene i avfallet best mulig, og farlig avfall skal håndteres med særlig varsomhet slik at det ikke oppstår forurensning og førsøpling.