Miljøgiftene i skapet ditt

Miljøgiftene i skapet ditt

Folk flest har produkter med farlige stoffer i skapet. De er ikke alltid farlige å bruke, men kastes de feil, utgjør de en fare for natur, dyr og mennesker.

Vi omgir oss med farlige stoffer hver dag. Det kan for eksempel være i elektroniske artikler, vaskemidler, maling, lim, lyspærer, batterier, leker osv. De fleste av disse produktene er ikke farlige å bruke, men når de skal kastes, er det viktig at de ikke havner i restavfallet.

 

Vær bevisst på hva du har av farlig avfall

Miljøgifter finnes i mer enn du tror. Ta en titt i skapet i boden, på vaskerommet og på badet så blir du kanskje overrasket over hvor mange produkter som er merket med faresymboler eller forhåndsregler. Dette er produkter som inneholder farlige kjemikalier over en viss mengde og som det er viktig at du leverer inn riktig. Lurer du på om noe i skapet skal leveres som farlig avfall? Skriv inn din kommune og produktet du lurer på i søkefeltet på sortere.no og få svar på hvordan det skal håndteres videre.

 

Hvorfor du ikke skal kaste farlig avfall i restavfallet

Dersom farlig avfall og EE-avfall ikke blir kastet riktig, kan helse- og miljøskadelige stoffer lekke ut i naturen og skade miljø, dyr og mennesker. Noen av miljøgiftene er kreftfremkallende, noen påvirker nervesystemet, noen påvirker fruktbarhetssystemet, noen er allergifremkallende, og andre igjen kan gi fosterskader. Miljøfarlig avfall som havner i restavfallet kan lekke ut i naturen via utslipp fra avfallsanlegg som ikke er tilpasset farlig avfall, eller over tid gjennom avløpsvann.

Hva gjør jeg med det farlige avfallet?

Det er lagt godt til rette for at du kan levere miljøfarlig avfall riktig. Lyspærer og batterier kan du for eksempel ta med deg og levere gratis på matbutikken når du handler. Elektriske- og elektroniske produkter kan leveres til en hvilken som helst butikk som selger tilsvarende type produkt – uten at du trenger kjøpe noe nytt. Alt farlig avfall kan leveres på gjenvinningsstasjon, miljøstasjon eller annet kommunalt mottak for farlig avfall. Sjekk sortere.no for å se ditt nærmeste leveringssted. Innleveringen er gratis, både til butikk og til gjenvinningsstasjon. Du kan også levere det til Miljøbilen.

 

Hvordan vet jeg om det er farlig avfall eller ikke?

Om beholderen er merket med ett eller flere av symbolene under skal den alltid leveres som farlig avfall enten den er tom eller har innhold.

Noen typer plastemballasje som har inneholdt farlig avfall, kan kildesorteres som plastemballasje. Men da må plastbeholderen oppfylle to kriterier:

 • den må være tom, drypptørr og uten kork (korken kan leveres den også, men ikke påskrudd.)
 • den må bare være merket med én eller flere av disse faremerkene:

LEVERES SOM FARLIG AVFALL: Har du en beholder som er merket med ett eller flere av symbolene på dette bildet, så skal den leveres som farlig avfall. Det er uavhengig om den er tom eller ikke.

Hvis det fortsatt er innhold igjen i beholderen, så skal den leveres inn som farlig avfall.

Typiske produkter som skal leveres som farlig avfall

 • sparepærer og lysrør
 • korrekturlakk, Blanco
 • antibac med rester
 • hårstylingsprodukter med faremerke
 • neglelakkfjerner
 • toalett- og ovnrens
 • skiprodukter med flour og skirens
 • vindusspylervæske og tennveske
 • startbatterier som bil- og båtbatteri
 • ioniske røykvarslere
 • fugemasse, maling, lim, og lakk med faremerking
 • elektroniske og elektriske produkter

Slik unngår du giftene
 • Vær bevisst på hva du kjøper og kaster
 • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten for eksempel når du skal kjøpe maling og vaskemidler.
 • Les på erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
 • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndtere og lagre riktig.
 • Kast farlig avfall riktig.
 • Kjøp leker som er CE-merket.
kilde: erdetfarlig.no

 

Generelt om gjenvinning av farlig avfall
Hvorfor: Dersom farlig avfall og elektronikk ikke kastes riktig, kan miljøskadelige stoffer lekke ut i naturen og skade miljø, dyr og mennesker. Når du leverer inn ditt farlige avfall så blir mljøgiftene tatt hånd om på en forsvarlig måte. Selv små mengder på avveie kan gjøre stor skade, så det er viktig at selv små lyspærer og miljøskadelige batterier leveres riktig.
Hvordan: Lyspærer og batterier kan du levere på matbutikken. Alt annet farlig avfall leveres på gjenvinningsstasjon, miljøstasjon eller annet kommunalt mottak for farlig avfall. Alle elektriske- og elektroniske produkter kan eventuelt leveres til butikker som selger tilsvarende type produkt.
Vanskelighetsgrad: Enkelt hvis du sjekker etikettene på produktet.
Gjenvinningsgrad: 23 prosent blir materialgjenvunnet, 19 prosent blir energiutnyttet. Det viktige er at man i gjenvinningsprosessen sørger for at alle miljøgiftene i det farlige avfallet blir håndtert forsvarlig og ikke skader natur, dyr og mennesker.
Godt å vite: Oppbevar farlig avfall på trygg avstand fra barnehender, for eksempel på en hylle eller et skap der barn ikke har mulighet til å rekke opp.
Hvem: Det meste av avfallet som behandles i Norge går til NOAHs anlegg for behandling av farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Her kan du lese mer om hvordan avfallet behandles og gjenvinnes.
Hva er egentlig farlig avfall? Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Tidligere ble farlig avfall kalt spesialavfall og mange bruker fremdeles dette uttrykket.
Miljøgifter i elektronikk: I elektriske små-apparater kan du ofte finne flere ulike miljøgifter. En vanlig miljøgift er Bromerte flammehemmere, som benyttes for å gjøre dem mindre brennbare. Andre vanlig miljøgifter er for eksempel bly, kadmium, ftalater og arsen. I eldre apparater kan en også finne miljøgifter som kvikksølv.

 

lær mer:

erdetfarlig.no

miljøstatus.no

 

Blogger:

grønnejenter.no

Birgittemagnussen.no tom eller ikke.