Hva er farlig avfall?

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke spres og hoper seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

Private husholdninger:

Kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis i året. Dette gjelder alt farlig avfall som maling, olje, impregnert trevirke, asbest, PCB-/klorparafinvinduer etc.

Bestemmelsene gjelder kun for husholdninger som bor i Indre Østfold – Marker, Askim, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg, Hobøl og Skiptvet. Kunder bosatt i andre kommuner må henvende seg til sin kommune/avfallsselskap for levering av farlig avfall, evt. kan de betale etter gjeldende næringssats.

Ved levering utover 1000 kg farlig avfall pr. betales det kr. 1 pr.kg eks. mva (kr 1,25 inkl. mva). For at avfallet skal defineres som mottatt av privatperson må personen selv levere avfallet.

Næringsdrivende:

Kan levere inntil 1000 kg farlig avfall pr år til gjenvinningsstasjonen. Næringsdrivende må deklarere og betale etter gjeldende satser. Ved mengder utover 1000 kg må det gjøres en egen avtale med Retura Østfold.

Eksempler på farlig avfall, se etter merkede containere på gjenvinningsstasjonen:

  • Maling, lim og lakk
  • Lysstoffrør, sparepærer, kabler og ledninger

Slik håndterer du miljøfarlig avfall:

Vi har delt ut den røde boksen – den brukes til å mellomlagre det farlige avfallet inntil du har en mengde du ønsker å kvitte deg med. Lever så den røde boksen på gjenvinningsstasjonen på Stegen eller lokalt i kommunen under vår- og høstkampanjen. Se avfallskalender eller annonse for tidspunkt for kampanjen.

På gjenvinningsstasjonen: her kan du levere alt farlig avfall og EE avfall. De ansatte på gjenvinningsstasjonen har kompetanse på farlig avfall og sørger for at det blir sendt til forsvarlig sluttbehandling. Farlig avfall leveres i originalemballasje eller merkes med innhold.

Tilbake til butikk/forhandler: EE-produkter kan du alltid levere til nærmeste forhandler av lignende varer.