Ofte stilte spørsmål


Hvorfor kan jeg ikke levere restavfall i svarte eller fargede plastsekker på gjenvinningsstasjonen?

Økt sorteringsgrad

Nasjonale målsetninger om økt sorteringsgrad av alt avfall skal sorteres så godt som mulig. Om avfallet leveres i poser som ikke er gjennomsiktige kan de ansatte på gjenvinningsstasjonene ikke se hva slags avfall som kastes og sorteringsgraden går ned.

Brannforebyggende

Feilsortering av batterier og småelektriskavfall er en kilde for varmeutvikling. Det er mange eksempler på branntilløp og brann i avfallsanlegg pga dette.

 

 

Hvorfor er sekken til plastemballasje blitt lilla?

Sekken har blitt lilla for å markere at den kun er til plastemballasje. Fargen samsvarer med ny nasjonal merkeordning hvor plastavfall har fått nettopp denne fargen.

Fargen skal også gjøre det enklere for deg å velge riktig sekk til riktig avfall. Den lilla sekken skal ikke brukes til restavfall på gjenvinningsstasjonene.

Sekken er konstruert for plastemballasje og er ikke egnet for annet avfall. Innsamling av plastemballasje inngår i renovasjonsordningen, og de lilla sekkene er en del av dette. Feil bruk av sekkene vil påvirke renovasjonsgebyret

Jeg kildesorterer – men renovatøren henter to avfallstyper og kaster i samme bilen. Hva er vitsen da?

Det er en gammel, helt feil og seiglivet myte! Om du synes det ser rart ut at både matavfall og papir blir hentet av samme renovasjonsbil; bilene har to separate oppbevaringsrom for avfallet. Derfor kan vi hente to avfallstyper om gangen. Når vi kommer til Stegen, så tømmes hvert av kamrene i separate operasjoner og i hver sin avfallsbinge.

Renovasjonsgebyret er jo så høyt – hvorfor må det stige mer?

For om lag 70 kroner i uken henter vi avfallet ditt og sørger for at det “forsvinner” på en måte som belaster miljøet i minst mulig grad. Tjenesten er til selvkost, det betyr at du kun betaler det det koster. Verken mer eller mindre

Hvorfor kan ikke IØR komme og hente rød boks hjemme hos meg?

Miljøboksen inneholder miljøfarlig avfall. Vi må sørge for at de røde boksene ikke blir stående tilgjengelig for nabolagets eller egne barn. Derfor må miljøboksen overleveres fra deg til oss personlig.

  • Du kan alltid tømme miljøboks gratis på Stegen eller Grensen (i Marker).
  • Du kan alltid levere avfall det har gått strøm i til en forhandler av tilsvarende produkttype i deres åpningstider – det gjelder alt, fra kjøleskap til lypærer og batterier.
  • Du kan levere til miljøbilen under vår- og høstkampanjen. Følg med for datoer og stoppesteder

Jeg får ikke plass til alt avfallet. Hva gjør jeg?

Sorterer du avfallet godt nok?

Størrelsen på avfallsbeholderne er tilstrekkelig for gjennomsnittet av avfall som en husstand produserer pr år. Sorterer du avfallet vil restavfallsmengden reduseres.

Om din husstand er flinke på sortering men fortsatt opplever overfylte beholdere, så ta kontakt med oss så kan vi evt sette ut større beholdere. Dette vil medføre en økning i renovasjonsgebyret.

Ved enkeltbehov kan du kjøpe blå tilleggsekker påstemplet «avgift betalt». Du kan sette ut inntil 5 blå sekker hver 14. dag, så tar renovatøren det med seg. Sekken får du kjøpt på Stegen

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.