Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Jeg kildesorterer – men renovatøren henter to avfallstyper og kaster i samme bilen. Hva er vitsen da?

Det er en gammel, helt feil og seiglivet myte! Om du synes det ser rart ut at både matavfall og papir blir hentet av samme renovasjonsbil; bilene har to separate oppbevaringsrom for avfallet. Derfor kan vi hente to avfallstyper om gangen. Når vi kommer til Stegen, så tømmes hvert av kamrene i separate operasjoner og i hver sin avfallsbinge.

Renovasjonsgebyret er jo så høyt – hvorfor må det stige mer?

For om lag 30 kroner kommer vi på døra en gang i uken og henter avfallet ditt og sørger for at det “forsvinner” på en måte som belaster miljøet i minst mulig grad. Renovasjonskostnaden i IØR ligger godt under landsgjennomsnittet.

Hvorfor kan ikke IØR komme og hente rød boks hjemme hos meg?

Miljøboksen inneholder miljøfarlig avfall. Vi må sørge for at ikke de røde boksene blir stående tilgjengelig for nabolagets eller egne barn. Derfor må miljøboksen overleveres fra deg til oss personlig.

Samme ordning som med plastemballasjeinnsamlingen kan derfor ikke brukes – mange setter fram sekken noen dager i forveien hvis de eksempelvis skal bort.
Innkjøring fra alle husstandene vil uansett ikke nå mer enn en del av abonnentene – det er alltid noen som er borte. Skulle vi samlet inn på kveldstid for å nå flere, blir det også dyrere. Enkelte kommuner med miljøboks har slik innsamling, og erfaringstallene de har, viser at kostnaden per hentet miljøboks blir ganske høy.

Så i totalvurderingen av økonomi, kundetilfredshet og ikke minst sikkerhet, har vi endt med dagens ordning;

  1. Du kan alltid tømme miljøboks gratis på Stegen eller Grensen (i Marker).
  2. Du kan alltid levere avfall det har gått strøm i til en forhandler av tilsvarende produkttype i deres åpningstider – det gjelder alt, fra kjøleskap til lypærer og batterier.
  3. Vår- og høstkampanjen vi har, gir spesielt abonnentene som bor et stykke fra Stegen og Grensen et nærmere tømmetilbud.

Kan jeg bruke svarte plastsekker ?

Renovatøren tar ikke med svarte plastsekker. I 2012 ble også de grønne sekkene borte, og restavfallet legges i f.eks. bæreposer direkte i beholderen.

Jeg får ikke plass til alt avfallet. Hva gjør jeg?

Du kan f.eks. kjøpe blå tilleggsekker påstemplet «avgift betalt». Prisen er kr 200,- for en rull med 10 sekker. Det er det billigste alternativet. Du kan sette ut inntil 5 blå sekker hver 14. dag, så tar renovatøren det med seg. Eller alternativt at du kjører sekkene til gjenbruksstasjonen selv hvis det passer.