Miljøsertifisering

IØRs miljøpolicy

IØR skal jobbe på en miljøvennlig måte. Her er en oversikt over hvordan vi sørger for dette.

  • IØR skal legge til rette for mest mulig ombruk og gjenvinning av avfall. Dette skal foregå på en slik måte at miljøbelastningen fra håndtering til nye produkter er lavest mulig.
  • IØR skal være en tilrettelegger i den sirkulære økonomien.
  • IØR skal drifte i henhold til myndighetenes krav. Vi skal ha fokus på opplæring av ansatte slik at håndtering av avfall og drift av deponi, kan foregå med lavest mulig utslipp og belastning på miljø.
  • Miljøprestasjonen skal årlig forbedres, og i denne prosessen er miljøledelsessystemet et aktivt verktøy.
  • IØR skal velge tekniske løsninger som er optimale i forhold til miljøbelastning og tilrettelegging av driften.