Materialgjenvinning

Materialgjenvinning

Når du materialgjenvinner avfallet, sørger du for at avfallet kan bli til nye produkter. For eksempel kan plastflasker bli til fleeceprodukter og av isopor kan det bli nye fiskekasser. På denne måten sparer en jomfruelige ressurser som ellers måtte ha blitt benyttet.

Avfallet vi kaster er viktige råvarer i produksjon av nye produkter, og ved å kildesortere avfallet vårt sørger vi for at ressursene inngår i et kretsløp. Dermed reduseres behovet for å hente ut nye naturressurser. I tillegg er det slik at råstoff som er basert på avfall har lavere bruk av energi enn nyutvunnede råstoffer.

Lokale tiltak i våre kommuner: