IØR setter grønne spor

IØR setter grønne spor

Lurer du på hvor mye vi sparer miljøet for i Indre Østfold ved å kildesortere? Nedenfor kan du lese litt om klimaregnskapet til Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR).

– Sorter mer plast

Jobben du og jeg gjør med kildesortering av avfall i Indre Østfold, sparer miljøet for 2.600 tonn CO2 årlig! Dette tilsvarer utslipp fra 1.500 biler i et år. Det er verdt å merke seg at utslipp fra transport også er med i beregningen. – Vi har alltid visst at kildesortering er bra for miljøet, men å få et eksakt tall på hvilken miljøgevinst sorteringen representerer, gjør oss enda mer motivert til å kildesortere.

 

– Våre innbyggere er flinke til å sortere. Utfra klimaregnskapet ser vi at vi har størst miljøgevinst på sortering av plast, forteller daglig leder Tor Morten Mandt. – Grunnen til at vi får denne miljøgevinsten ved kildesortering er blant annet at plastemballasjen resirkuleres til nye plastprodukter, forklarer Eggen. – Plast er også den avfallstypen som bruker lengst tid på å bryte ned i naturen. En plastflaske bruker eksempelvis 450 år på å brytes ned i naturen vår, legger Mandt til.

Fig. 1: Utsortering av plastemballasje er den fraksjonen som gir høyest klimanytte ved utsortering av 1 kg avfall.

 

 

 Matavfall

– IØR leverer matavfall til Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg.Husdyrgjødsel og matavfall blir gjenvunnet til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av mat.Biogassen benyttes i hovedsak til drivstoff. Restavfallet har god klimagevinst da dette blir forbrent i et anlegg hvor nesten 100% av energien som produseres blir utnyttet. Denne energien erstatter naturgass og som medfører at klimagevinsten her blir svært høy, forklarer Mandt.

          

           Faktaboks:

  • Østfoldforskning AS har på vegne av IØR gjennomført en analyse av netto klimanytte/-belastning forbundet med avfallshåndtering i Indre Østfold i 2015.
  • Analysen er begrenset til å omfatte klimapåvirkninger forbundet med innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall som inngår i henteordningene i Indre Østfold.
  • Følgende avfallstyper er analysert: restavfall, plast, papp/papir, matavfall og glass/metall.
  • Analysen har att utgangspunkt i avfallsmengdene og avfallshåndteringen for Indre Østfold i 2015.