For barnehager og skoler

Miljøskole hos IØR

Opp igjen årene har vi mottatt flere skoleklasser og foreninger som ønsker å lære mer om kildesortering og avfallshåndtering. Vi har opplegg tilrettelagt for barnehager, klasser fra barne-, ungdomsskolen, samt videregående.

Kompetansemålene til skolene omhandler ofte å kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster og gjøre rede for eksempelvis ulik bruk av biomasse som energikilde. I vår presentasjon har vi fokus på å kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne valg som forbruker som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster, se på hvorfor vi bør kildesortere og hvordan vi kan ta vare på naturen og miljøet rundt oss.  Vi vektlegger også at elevene får innsikt i hvilken effekt deres handlinger har ovenfor klimaendringer og drivhuseffekt. Besøket avsluttes med et besøk til gjenvinningsstasjonen. Undervisningsopplegget varer ca. 1 time.

Sikkerhet

IØR har stort fokus på sikkerhet på gjenvinningsstasjonen. VI har derfor et maks antall på 16 elever ifølge med to lærere/assistenter. Vi låner ut gule refleksvester til alle. Det er viktig at elevene har på seg gode sko og er kledd for å være ute i ca. 20 min.

Send oss en epost dersom du ønsker et slikt besøk.