Energiutnyttelse

Energiutnyttelse

Restavfallet som blir hentet hjemme i husstandene sendes til energigjenvinning i anlegg med høy energieffektivitet.

Anlegget IØR benytter er også et av landets mest rene anlegg, med minimale utslipp av forurensning. Videre er anleggene ISO sertifisert på miljø, som vil si at de har en kontinuerlig plikt til å jobbe med miljøbesparende tiltak.

Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming, drivstoff eller lignende. Dette gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet.