Deponi

Deponi

Helt nederst på ressurspyramiden står «deponering». Det betyr å kaste avfallet på fylling. Vi ønsker å ha så lite avfall som mulig på et deponi.

 

I dag er det ikke lov å deponere avfall som er organisk. Dette betyr at vi må finne andre metoder å behandle blant annet mattrevirke og papir. Men samfunnet er og avhengig av at vi har noen deponier for å kunne kaste avfall som det er vanskelig å enten lage noe nytt ut av eller brenne. Eksempler på dette kan være wc, fliser fra baderommet og annen stein og betong.