Avfallspyramiden

Avfallspyramiden

Denne figuren illustrerer hvordan vi helst skal behandle avfallet.

Det beste er først og fremst å lage mindre avfall eller hindre at avfall oppstår. Deponering eller å kaste avfallet på «fylling» er den mest uheldige måten å behandle avfall på. Avfallspyramiden blir ofte brukt i norsk avfallspolitikk når det bestemmes hvordan vi skal behandle og jobbe med avfall.