Vanlige åpningstider i Askim og Marker

Vanlige åpningstider i Askim og Marker

Vi har ordinære åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner. Vi ønsker å bidra for å begrense smittespredningen. Det kan bli endringer på kort varsel, så følg med på vår hjemmeside og facebook-side.

Vi fortsetter foreløpig med disse tiltakene:
– Besøkende kan kun henvende seg til administrasjonen via epost eller telefon. 
– Betaling via vipps eller bankkort
– Avfallet prises etter volum
– Ved stor trafikk kan det også bli begrensninger på gjenvinningsstasjonen, maks 6 biler om gangen med manuell dirigering.
Vi ber om at alle som skal besøke oss:
IKKE venter på et svar på en koronatest.
IKKE har hatt kontakt med noen som er smittet eller har mistanke om smitte, eller er i karantene. 
Vi vil i denne tiden registrere for tilrettelegging av smittesporing.
Vis hensyn – hold avstand og husk god håndhygiene. 
Er du syk med symptomer på korona eller har mistanke om smitte, ber vi deg bli hjemme.