Hytterenovasjon

– vi kildesorterer på hytta også

Hytterenovasjon 2022

Våren er her og det gleder vi oss over. Det er spesielle tider, folk tilbringer mye tid på hytta si hele året. På vinterstid tømmer vi på oppkall, dvs. når du ringer inn og sier at beholderene er full. I vår- og sommersesongen tømmes avfallet ditt regelmessig. Tømmingen følger primært husholdningen i området.

Om tilbudet
• Hytterenovasjonens hovedsesong  er i fra midten av mars til midten av oktober. Primært følger hytterenovasjonen husholdningen i området. I denne perioden tømmes restavfall hver 14. dag, papp-/papir, glass-/metallemballasje og plastemballasje en gang pr. mnd. I skolens sommerferie tømmes restavfallet ukentlig.
• I vintersesongen (oktober 2021 – mars 2022) henter vi avfall på oppkall, dvs. at dere må gi oss beskjed når beholderne begynner å bli fulle. Det er generelt ikke så mye belegg på hyttene om vinteren, og det trengs ikke tømmes så ofte som i sommersesongen. Men når dere da sier fra til oss, så kommer vi og tømmer avfallet. Dere kan ringe oss på tlf. 69 88 79 50, sende mail ior@iorenovasjon.no eller sende oss en innbyggermelding. Framkommeligheten må være god, dvs. brøytet, måket og strødd både vei, snuplass og rundt beholderene.

Om kildesortering og utstyret
• Pga. hygiene har vi ikke tilbud om egen henting av matavfall fra hytter. Noen steder er det fellesutstyr, hvor både husholdning og hytter sogner til de samme beholderne. Da står det ofte en matbeholder på stedet, og denne kan hyttefolket bruke ved behov. Ellers legges matavfallet i beholder merket restavfall.
• Restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir skal i merkede beholdere. Plastemballasje skal i merkede beholdere/utleverte sekker.
• Mangler du sekker eller ønsker beholdere til restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir – ring IØR telefon 69 88 79 50.

 NB! Dette skal til nærmeste gjenvinningsstasjon:
– Grovavfall som tepper, møbler, madrasser, trevirke, bygningsmaterialer etc.
– Hageavfall
– Elektronikk og generelt elektriske artikler
– Hvite- og brunevarer
– Farlig avfall som maling, lakk, lim, olje. etc.

Du kan også leie egen container for dette. Ta kontakt med Retura Askim, tlf. 69 88 79 59.