HytterenovasjonFritidsboligrenovasjon i Indre Østfold, Marker og Skiptvet

– vi kildesorterer på hytta også

Vi tilbringer mer og mer tid på hytta. I vår- og sommersesongen tømmes avfallet ditt regelmessig.

Om tilbudet
• Hovedsesong er i fra midten av mars til midten av oktober. Primært følger hytterenovasjonen husholdningen i området. I denne perioden tømmes restavfall og matavfall hver 14. dag, papp-/papir, glass-/metallemballasje og plastemballasje en gang pr. mnd. I skolens sommerferie tømmes restavfall og matavfall ukentlig.
• I vintersesongen (oktober – mars) tømmer vi på bestilling, meld ifra til oss når beholderne er ca 80% fulle. Kontakt oss her, eller sende oss en melding fra appen Min renovasjon.

Tilkomstveier, snumuligheter og oppstillingsplasser må tilfredsstille kravene i renovasjonsforskriften og veileder til renovasjonsforskriften.

Om kildesortering og utstyret

  • Det er pr 2023 krav til utsortering av matavfall for fritidsboliger. Det er plassert ut beholdere til matavfall på alle renovasjonspunkter til fritidsboliger. Om det mangler på ditt punkt så meld i fra til oss.
  • For fritidsboliger er fellesutstyr den normale løsningen. Dette for å sikre tilgang på riktig utstyr for kildesortering, med god kapasitet. Bruken av hyttene gjør at behovene varierer mye gjennom året.
  • Noen steder med fellesutstyr, er det både husholdning og hytter som sogner til de samme beholderne.
  • Restavfall, glass- og metallemballasje, papp og papir eller matavfall skal kastes i riktig merkede beholdere.
  • Plastemballasje skal i merkede beholdere/utleverte sekker.

Sekker til kildesortering av matavfall og plastemballasje er tilgjengelig hos kommunenes innbyggertorg og hos utvalgte butikker. Se her for oversikt

Ved behov for større beholdere til glass- og metallemballasje, papp og papir eller matavfall Kontakt oss her, eller sende oss en melding fra appen Min renovasjon.

 NB! Dette skal til nærmeste gjenvinningsstasjon:
– Grovavfall som tepper, møbler, madrasser, trevirke, bygningsmaterialer etc.
– Hageavfall
– Elektronikk og generelt elektriske artikler
– Hvite- og brunevarer
– Farlig avfall som maling, lakk, lim, olje. etc.

Du kan også leie egen container for dette. Ta kontakt med Retura Østfold, tlf. 69 88 79 59.