HytterenovasjonHytte og fritidsboliger i Indre Østfold kommune

– vi kildesorterer på hytta også

Vi tilbringer mer og mer tid på hytta. I vår- og sommersesongen tømmes avfallet ditt regelmessig.

 

Om tilbudet
• Hytterenovasjonens hovedsesong  er i fra midten av mars til midten av oktober. Primært følger hytterenovasjonen husholdningen i området. I denne perioden tømmes restavfall hver 14. dag, papp-/papir, glass-/metallemballasje og plastemballasje en gang pr. mnd. I skolens sommerferie tømmes restavfallet ukentlig.
• I vintersesongen (oktober – mars) tømmer vi på bestilling, meld ifra til oss når beholderne er ca 80% fulle. Kontakt oss her, eller sende oss en melding fra appen Min renovasjon.

Vei og snumuligheter må være brøytet og strødd.

Om kildesortering og utstyret
• Pga. hygiene har vi ikke tilbud om egen henting av matavfall fra hytter. Noen steder er det fellesutstyr, hvor både husholdning og hytter sogner til de samme beholderne. Da står det ofte en matbeholder på stedet, og denne kan hyttefolket bruke ved behov. Ellers legges matavfallet i beholder merket restavfall.

  • Restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir skal i merkede beholdere.
  • Plastemballasje skal i merkede beholdere/utleverte sekker.

Mangler du sekker eller ønsker beholdere til restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir – Kontakt oss her, eller sende oss en melding fra appen Min renovasjon. .

 NB! Dette skal til nærmeste gjenvinningsstasjon:
– Grovavfall som tepper, møbler, madrasser, trevirke, bygningsmaterialer etc.
– Hageavfall
– Elektronikk og generelt elektriske artikler
– Hvite- og brunevarer
– Farlig avfall som maling, lakk, lim, olje. etc.

Du kan også leie egen container for dette. Ta kontakt med Retura Østfold, tlf. 69 88 79 59.