Nytt 2021: Differensierte gebyrer

Indre Østfold kommune

Nytt 2021: Differensierte gebyrer

Alle husstander i våre kommuner må levere husholdningsavfall gjennom den kommunale renovasjonsordningen. Kommunestyret har innført differensierte gebyrer i Indre Østfold kommune. Marker kommune har allerede dette systemet, mens Skiptvet har ennå ikke tatt noe standpunkt om de vil være med.

Hva betyr egentlig differensierte gebyrer?

Tidligere betalte alle et ordinært gebyr som var likt for alle. Ved differensierte gebyrer vil alle eiendommer ha et grunnbeløp i tillegg til et variabelt beløp utfra størrelse på restavfallsbeholder. Husstandene kan samarbeide og få noe lavere gebyr.

Det beregnes slik:
Grunnbeløp på kr 1.910,- som alle må betale.

  • 140 liter kr 1.125,00 (str. 50 x 55 cm)
  • 240 liter kr 1.687,50 (str. 58 x 73 cm)
  • 370 liter kr 2.812,50 (str. 75 x 80 cm)
  • 660 liter kr 3 .937,50 (str. 78 x 127 cm)

Eks.:
Ordinær 140 liter, 1 boenhet:
Kr 1.910,- + kr 1.125,00 = totalt kr 3.035,-

Deler 140 liter med din hybelboer/nabo:
Kr 1.910,- * 2 boenheter (3.810,-) + kr 1.125,00 = totalt kr 4 945,-
Pr. boenhet – kr 2 472,50

240 liter, 1 boenhet:
Kr 1.910,- + 1.687,50 = totalt kr 3.597,50

Alle oppgitte priser er inklusiv mva.

Hvordan gjør jeg?

Først må to el. flere husholdninger bli enige om å dele restavfallsdunk. Ta deretter kontakt med oss på tlf. 69887950 eller ior@iorenovasjon.no slik at vi kan hjelpe dere.

Det er også mulig å ha felles papir-, mat- og glass/metallbeholder. Det er  ingen kostnader ved å bytte ut disse beholderne. Hvis f.eks. 3 eiendommer har samme oppstillingsplass, eller det er flere leiligheter i et hus, lønner det seg å ha fellesutstyr for å slippe en lang, lang rekke med avfallsbeholdere. Ta da kontakt med oss, så ffinner vi en god løsning.

Søknad om fritak for kommunale avgifter

Har dere behov for å søke om fritak for kommunale avgifter av en eller annen grunn. Se vedlagte link:

https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK222/