Ny i kommunen

Kjekt å vite om renovasjon

Har du nettopp flyttet til Indre Østfold?

Hvert år får kommunene i Indre Østfold nærmere tusen nye innbyggere. Alle har avfall som skal sorteres og leveres på beste måte  – men systemet er kanskje annerledes enn i din forrige bostedskommune.

 

Her følger litt informasjon for akkurat deg som har flyttet til en av våre kommuner. Lurer du på mer sjekk vår hjemmeside www.iorenovasjon.no eller lik oss på facebook. Du kan også få en «Avfallskalender» som i detalj beskriver når avfallet hentes, hvordan avfallet skal sorteres og annen nyttig informasjon. Denne kan fås på servicekontoret i kommunen eller fra Indre Østfold Renovasjon. Kontakt oss på telefon 69 88 79 50 eller e-post: ior@iorenovasjon.no

Hvordan får jeg tak i avfallsbeholdere?

For deg som bor i enebolig e.l.:

 • Ring servicetorget i din kommune og opprett et abonnement for renovasjon.
 • Når det er gjort får Indre Østfold Renovasjon beskjed om dette direkte fra din kommune og vi vil sette ut utstyr til matavfall, glass- og metallemballasje, papp- og papir og restavfall.

I tillegg kan du få en liten beholder til oppbevaring av matavfallet innendørs og rød miljøboks til mellomlagring hjemme av farlig avfall og mindre EE – avfall

 • Om du trenger flere poser til matavfall eller sekker til plastemballasje fester du en beskjed godt synlig på matavfallsbeholderen eller sender oss med epost.

Du kan også få dette gratis på servicetorget i din kommune, eller hos oss på Stegen avfallsanlegg i Askim.

 • Har du
  • behov for endringer i utstyret eller samarbeid med nabo
  • behov for bleiebeholder, eller støtte til tøybleier
  • ødelagt utstyr eller andre problemer

kontakt oss på telefon 69 88 79 50 eller e-post: ior@iorenovasjon.no

For deg som bor i borettslag/sameie:

 • Her kan du ta i bruk de fellesbeholderne/containerne som står utplassert i ditt borettslag/sameie – etter avtale m/styreleder eller vaktmester.

 

Hvordan sorterer jeg hjemme?

Vi har lang tradisjon for god kildesortering i Indre Østfold og detaljert sorteringsguide finner du i «Avfallskalenderen», på vår hjemmeside eller www.sortere.no

  1 Papir, papp/drikkekartong (blått lokk) – hentes hver 14. dag
2 Matavfall (grønn boks i kildeskap) – hentes hver uke. Knyt posen godt igjen. Bruk kun den posen som er utdelt til dette formålet. Deler du på beholder med nabo skal matavfallet i beholder med brunt lokk merket matavfall.
3 Glassemballasje og metallemballasje (svart boks i kildeskap) – hentes hver 4. uke. Deler du på beholder med nabo skal glass- og metallemballasje i beholder med grønt lokk merket glass- og metall
4 Restavfall til forbrenning (mørkt grått lokk) – hentes hver 14. dag
5 Plastemballasje (gjennomsiktig plastsekk) – hentes hver 4. uke. Sekken knytes igjen og plasseres løst, godt synlig for renovatør på hentedag
6 Matavfallspose (grønn gjennomsiktig pose)

 

Dette må du bringe selv til gjenvinningsstasjonen eller Miljøbilen

Mindre mengder farlig avfall og EE avfall kan du levere gratis på våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen som kommer i ditt nærmiljø i juni og oktober. Reiserute finner du på vår hjemmeside, eller i annonse i lokalavisen.

Gjenvinningsstasjon har vi på Stegen avfallsanlegg, Vammaveien 207, Askim og Grensen Gjenvinningsstasjon (begrenset mottak), innkjøring ved Brutjern, Marker.

Her kan du levere det vi ikke henter hjemme. Du betaler kun for enkelte typer avfall fra husholdningen (be om pris når du kommer) – resten er allerede betalt over renovasjonsgebyret.

 

Åpningstider gjenvinningsstasjonene

Stegen gjenvinningsstasjon, Askim Mandag og torsdag 07.30 – 19.00
Tirsdag, onsdag og fredag 07.30 – 16.00
Lørdagsåpent i april og mai 09.00 – 14.00
Grensen gjenvinningsstasjon, Marker Torsdager 14.00 – 19.00
Miljøbil for farlig avfall Se kampanjeperioder her