Representantskapsmøte IØR 21.06.2024

Saksliste representantskapsmøte 21.06.2024

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap
  4. Returabygget
  5. Valg av klagenemd
  6. Valg av styre og godtgjøring av styremedlemmer
  7. Felles strategi Stegen Avfallsanlegg – orientering