Viktig informasjon om restavfall

Viktig info!
Etter at du har sortert avfallet ditt og før du skal på gjenvinningsstasjonen skal du samle restavfallet ditt i en gjennomsiktig sekk. Restavfall MÅ være synlig når det leveres på gjenvinningsstasjonen.
– Feilsortering kan være meget brannfarlig, og påvirker sorteringsgraden.
– Bruk av svarte-, eller ikke gjennomsiktige sekker resulterer i at du må reise hjem å pakke om avfallet.
– Det skal heller ikke benyttes sekker som er beregnet til annet avfall, f.eks. lilla sekker til plastemballasje.
Du kan kjøpe egnede sekker til restavfall til kostpris på Stegen Avfallsanlegg.