Støtte til lag og foreninger fra Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond bidrar til prosjekter for forebygging og rydding, økt ressurseffektivitet og reduksjon av plastbruk.

Ønsker ditt lag eller forening kroner i kassa? Bli med på Plastdugnaden 

«I år trenger du ikke å selge bambussokker og dopapir for penger til klubbkassa. Nå kan du engasjere laget ditt i rydding av plast i nærmiljøet, og motta 500 kroner i støtte per barn/ungdom.»

Les mer her: Handelens Miljøfond

IØR tar i mot det innsamlede avfallet etter søknad fra lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret!

Godt for dere, godt for miljøet

 

 

Foto: Handelens Miljøfond