«Metallemballasje er gull»

I våre eierkommuner sorterer innbyggerne ut ca 78% glass- og metallemballasje, dette er bra! Men frem til 2028 skal mengden økes til 85% etter utsorteringskravene i avfallsforskriften.

IØR selger glass- og metallemballasje!

Dette innebærer at jo flinkere vi alle er til å kildesortere riktig, jo mer vil inntektene bidra positivt på renovasjonsgebyret. Og ikke nok med det, tilnærmet 95% av alt som samles inn blir til nye produkter. Godt for miljøet, godt for lommeboka.

Takk for at du sorterer

Artikkel fra Avfallsbransjen 04. desember 2023

«Folk unnskylder seg med at de kaster så lite.

Hvert år kaster en norsk husholdning i gjennomsnitt 5,5 kilo med metallemballasje. Likevel er det bare 2,6 kilo som havner i metallinnsamlingen, viser tall fra Norsk Metallgjenvinning.

Ifølge en undersøkelse Kantar har gjennomført, skyldes feilsorteringen at folk ikke tror de utgjør noen forskjell.

– Metall er helt gull, også i små mengder. Sammenlignet med andre emballasjetyper, så er det nok mange som føler at de har mye mindre metallemballasje hjemme. Hver eneste boks og tube er imidlertid laget av verdifulle ressurser, som vi gjenvinner, sier daglig leder Ylva Eline Erbach i Norsk Metallgjenvinning.

Totalforbruket av metallemballasje tilsvarer 289 bokser med makrell i tomat i hver husholdning. Dette er råvarer som ville gjort stor nytte, dersom den ble kildesortert riktig.

Sparer energi

– Vårt mål er å sørge for at all metallemballasje sorteres i glass- og metallinnsamlingen, så vi kan materialgjenvinne det til ny resirkulert råvare, sier daglig leder.
For miljøet har mye å spare på at stål og aluminium, som brukes i metallemballasje, resirkuleres igjen og igjen. Eksempelvis krever gjenvinning av aluminium bare fem prosent av energien sammenlignet med å produsere ny aluminium, sier Erbach.

Norsk Metallgjenvinning tror at nøkkelen til å få flere til å kildesortere det de føler er små mengder metallemballasje, handler om gode vaner og enkle systemer.

– Har du en søppelbøtte eller en boks under kjøkkenbenken eller i boden, er det enkelt å samle opp emballasjen før den kastes i glass- og metallinnsamlingen, sier Erbach.

Rundt 50 prosent av befolkningen har i dag dessuten henteordning for glass- og metallemballasje, noe som innebærer at de ikke trenger å oppsøke et eget returpunkt, men har innsamlingen rett utenfor døren.

Behøver ikke skinne

– For folk som fortsatt er avhengig av returpunkt, anbefaler vi å sjekke sortere.no hvor det nærmeste er. Ofte er det nærmere enn du tror, sier Ylva Eline Erbach.

Men hvor ren trenger egentlig emballasjen å være før du kildesorterer den?

– Mange kaster den i restavfallet fordi de tror den må være skinnende blank for å kildesorteres. Det viktigste for oss er at flest mulig kildesorterer, og vi ser ofte at hvis den brukte emballasjen er ren nok til å oppbevares hjemme hos forbruker noen dager så er den ren nok for å gjenvinnes. Så er den ren nok for deg, er den ren nok for oss!»