Avfallshåndtering for fugler som er døde av fugleinfluensa

IØR tar i mot døde fugler fra områder uten kjent fugleinfluensasmitte!

Mattilsynets generelle informasjon om håndtering av døde fugler:

«I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i husholdningsavfallet (ikke bioavfall), dersom kommunen ikke har en annen ordning. Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene.

I områder der det er grunn til å tro at fuglen kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fuglen i husholdningsavfallet eller bioavfallet. Områder med utbrudd vil ha mange døde fugler på konsentrerte områder».

Les mer her:

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/sporsmal-og-svar-til-befolkningen