Ny styreleder i Indre Østfold Renovasjon IKS

Fra venstre: Espen Volden, Therese Haltuff og Theodor Bye (Representantskapsleder for IØR og ordfører i Marker kommune)

Tidligere styreleder Therese Haltuff har valgt å tre til side som styreleder, og overlater stafettpinnen til Espen Andreas Volden.

 

«At Therese velger å fratre vervet som styreleder er trist, hun har bidratt til å løfte IØR og oppgavene som skal gjennomføres til nye høyder» sier daglig leder Thomas Haneborg, men er rask til å tilføy at IØR er heldige som fortsatt vil kunne spille på Therese sin erfaring siden hun fortsetter som nestleder i styret.

Haneborg er meget positiv til utnevnelsen av Volden 

«Volden har sittet i styret i IØR i flere år og har opparbeidet seg en meget god kompetanse om renovasjon og avfallshåndtering, i tillegg til å være jurist og advokat har Volden god erfaring fra politikken. Dette vil gagne IØR sin virksomhet».

IØR takker Therese for innsatsen og ønsker Espen velkommen i førersetet.

 

Lykke til