IØR har inngått ny avtale om renovasjonstjenester med NordRen fra 01. januar 2024

Indre Østfold Renovasjon IKS og NordRen AS signerte onsdag (21.12.22) avtale for innsamling og transport av avfall i Indre Østfold, Marker og Skiptvet kommune.

Oppstart på den nye kontrakten er 01.01.2024, med varighet til 31.05.2027 og opsjon på 1 + 1 år til.

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet i mange år fremover.

 

Bilde: Daglig leder i IØR Thomas Haneborg og daglig leder i NordRen Svein Tore Aurland etter signert avtale (Foto: Glen Svensson)