Prisøkning for leveranse av restavfall på gjenvinningsstasjonene

Etter vedtak i representantskapet for IØR øker prisene for leveranse av restavfall på gjenvinningsstasjonene til IØR med 50% fra 01. januar 2023

Prisene har over flere år vært uendret på kr 1,- pr kg og øker nå til kr 1,50,- pr kilo (inkl mva). Minsteprisen er uendret på kr 50,-

Prisøkningen kommer som følge av den generelle prisøkningen i samfunnet og spesielt økte behandlingskostnader for avfall.

IØR ser at det innleverte restavfallet inneholder mye annet avfall som burde vært utsortert. Ved å sorte avfallet bedre før det leveres vil restavfallsmengden reduseres og kostnadene dine reduseres.

…og ikke minst; Miljøet har godt av det også

 

Takk for at du sorterer, det er du som vinner