Hvordan påvirker endringene i avfallsforskriften fra 01. januar 2023 deg?

…på ingen måte!

IØR sine renovasjonsløsninger tilfredsstiller allerede de skjerpede kravene for utsortering av både matavfall og plastemballasje i hjemmet.

Våre gjenvinningsstasjoner tar imot det park- og hageavfallet dere produserer hjemme, som vi alltid har gjort.

«Avfallsforskriften, med det nye kapittelet 10a gjelder fra 1.  2023, og krever blant annet at kommunene må sørge for at matavfall fra husholdninger, park- og hageavfall fra husholdninger og plastavfall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering. Den nye forskriften har sitt utspring i EU-krav Norge har på seg. EU-direktiv 2018/851 krever 65 prosent materialgjenvinning fra staten Norge innen 2035.»

Men…

Vi skal bli bedre! Selv om IØR har løsninger for matavfall, glass- og metallemballasje, papp og papir, plastemballasje og restavfall er det et godt stykke igjen til å nå målene. Kravene til deg som avfallsprodusent er skjerpet og IØR skal hjelpe til slik at eierkommunene våre når målene de er pålagt.

Det er på kjøkkenet det skjer

Riktig kildesortering der avfallet oppstår er den mest effektive måten å nå målene på. Dette innebærer at vi alle må bidra. IØR vet at det er et stort forbedringspotensial i de tusen hjem.

En analyse av restavfallet samlet inn av IØR i september 2021 viser et dystert bilde: Det er kun 29,7% av restavfallet som faktisk er restavfall

Hvorfor kildesortere, alt brennes jo bare

Helt feil! Dette er en gammel myte. Det er kun restavfallet som brennes, og det er det du som betaler for. IØR betaler for å bli kvitt restavfallet, og alt som går til energiforbrenning skal belastes en nasjonal CO2 avgift (gjeldende fra 01.01.2022).

I 2021 hentet vi inn ca 7085 tonn restavfall. Kostnadene for bare å kvitte seg med restavfallet er pr i dag ca 1000,- pr tonn (eks mva).

Regn gjerne ut selv hva den reelle kostnaden kunne vært om restavfallet hadde blitt redusert med over 70%. Den summen, sammen med økte inntekter på salg av utsortert plastemballasje, glass- og metallemballasje og papp, papir og kartong vil garantert påvirke renovasjonsgebyret.

Og om ikke det skulle være nok, CO2 avgiften pr i dag er på 106,- pr tonn (eks mva). Stipulert for 2022 utgjør dette alene ca 750000,- som legges direkte på renovasjonsgebyret. CO2 avgiften skal gradvis øke pr år og vedtatt i statsbudsjettet for 2023 til 262,- pr tonn (eks mva). Regn gjerne ut selv dette også.

Det er dyrt å ikke kildesortere

Nasjonale og lokale krav pålegger deg å kildesortere, og løsningen ligger på kjøkkenet.

Trøsten kan finnes i at; jo mindre restavfall du kaster og jo mer du kildesorterer vil påvirke kostnadene til IØR.

Samtidig bidrar du også til en bransje i vekst. Materialgjenvinning og behandlingsanlegg for håndtering av avfall er en voksende bransje som med bakgrunn i din innsats på kjøkkenet skaper arbeidsplasser og skatteinntekter.

…og det gjør ingenting at miljøet nyter godt av innsatsen din heller

 

Takk for at du sorterer, det er du som vinner!

 

Thomas Haneborg

Daglig leder