Bor du i Indre Østfold kommune? Fra 2023 vil fakturaen for renovasjon bli sendt fra Indre Østfold Renovasjon IKS

Fra 2023 vil renovasjonsgebyret bli sendt fra Indre Østfold Renovasjon IKS, i stedet for fra Indre Østfold kommune

Kommunestyret vedtok i møte 30. november 2022 at fakturaen for renovasjon vil bli sendt ut fra Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) fra og med 1. januar 2023.

 

Det betyr at det kommer en egen faktura for renovasjonsgebyr. For de andre kommunale eiendomsgebyrene, slik som vann, avløp, slamtank og feiing, vil det komme faktura fra Indre Østfold kommune som før.

Forfallsdatoen vil være den samme som i 2022. Det vil også være samme forfall på fakturaen fra IØR som på fakturaen fra Indre Østfold kommune.

  • Hvis fakturaen fra Indre Østfold Renovasjon IKS kommer på papirfaktura den første gangen, husk å inngå avtale om Avtalegiro eller eFaktura når du betaler fakturaen hvis du ønsker å videreføre bruk av Avtalegiro/e-Faktura.
  • Du som allerede har avtale om månedlig faktura med kommunen, må opprette en ny AvtaleGiro eller eFaktura med Indre Østfold renovasjon IKS hvis den første fakturaen fra dem kommer per post.

Har du spørsmål?

Kontakt Indre Østfold renovasjon IKS på telefon 69 88 79 50 eller på e-post: ior@iorenovasjon.no

 

Dokumenter i saken

Kommunestyret vedtok også ny renovasjonsforskrift med veileder i møtet 30. november 2022. Her ser du alle dokumentene: