Nå behøver du bare brette en kartong

Nå behøver du bare brette en kartong

Nye konkurranseregler ventes å øke deltakelsen kraftig i 2017.

– For første gang åpner vi for at enkeltkartonger kan være med i trekningen. Dette tror vi vil øke oppslutningen rundt Returkartonglotteriet, landets mest miljøvennlige lotteri, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. I fjor kunne hun dele ut totalt 1,6 millioner kroner i prispenger. Tidligere måtte man skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger oppi en sjuende og deretter skrive på navn og telefonnummer for å være med i trekningen. Fra og med januar i år holder det å skylle og brette én enkelt kartong for å delta.

 

Kun stapperne kan vinne hovedgevinst

I år skal Grønt Punkt Norge trekke ut 120 kartonger eller kartongkubber som hver vinner 10 000 kroner. I tillegg trekkes det fire kubber som vinner hovedprisen på 100 000 kroner. Trekningene skjer lokalt fire ganger i året. – Det er kun de som leverer en god, gammeldags kartongkubbe som er med i trekningen av hovedpremiene. På den måten gir vi en ekstra belønning til våre trofaste kartongstappere, samtidig som vi inkluderer de som ønsker å levere inn enkeltkartonger. Vi regner med at dette vil føre til at flere leverer inn drikkekartongene sine til gjenvinning. Dermed blir miljøet den største vinneren, sier Røine.

Kartongene og kubbene skal fremdeles leveres til IØR; den kommunale returordningen, som betyr sammen med papp og papir.

 

Slik blir du med i Returkartonglotteriet
1. Skyll drikkekartongen.
2. Brett kartongen.
3. Stapp seks eller en kartong(er) ned i en tom kartong. Korker og lokk kan godt henge utenfor.
4. Skriv eget navn eller navn på den personen eller foreningen/organisasjonen du vil skal vinne. Husk også telefonnummer!
5. Lever kartongen eller kubben i din ordinære kommunale returordning.
6. Er du i tvil om hvordan du skal kildesortere i din kommune: se www.sortere.no

 

Grønt Punkt Norge:
  • Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
  • Selskapet drifter også returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.
  • Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

 

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Grønt Punkt Norge. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.