Mottak av røtter og stubber

Mottak av røtter og stubber

Velkommen til å levere ditt hageavfall hos oss – nå også røtter og stubber. Priser finner du i vår prisliste.

Gress, lauv og røtter fra din hage gjenvinnes til jord når det leveres til Indre Østfold Renovasjon.

For mer informasjon kontakt:

 

Indre Østfold Renovasjon sentralbord tlf.: 04215